Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag (Heftet)

Forfatter:

Jon Ingulf Medbø

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202516888
Kategori: Idrettsfag og Kroppsøving
Fag: Idrettsfag, Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag
Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag er ei brukerrettet lærebok for studenter som jobber med praktisk statistikk. Etter hvert kapittel gis det øvingsoppgaver, og noen kapitler har også oppgaver underveis. Tidligere måtte krevende regnearbeid knyttet til praktisk statistikk gjøres for hånd, og derfor sto det å lære seg å bruke de korrekte formlene sentralt i opplæringen. I dag har vi dataprogrammer som utfører dette regnearbeidet for oss, og da er det viktigere å vite hvilket verktøy som skal brukes, enn å kjenne til de regnetekniske detaljene.

Regelbundet fysisk aktivitet er viktig for helsen, og her kommer tilknytningen mellom idrettsfag og helsefag til syne. Med den nye femårige mastergraden ved lærerutdanningen er boka også aktuell i masterarbeidet for mange av disse studentene.

Til boka er det utarbeidet et eget løsningsforslag. I dette heftet finner du også en kort innføring i bruk av regnearket Excel og statistikkprogrammet SPSS. Studentene kan også søke opp hovedbokens ISBN 9788202516888 på www.cappelendammundervisning.no, gå til fanen Tilleggsmateriell og laste ned inngangsdata og andre talldata tilhørende bokens oppgaver, dette for å slippe tidkrevende inntastinger.

Til toppen