Innføring i Rorschach-metodikk (Heftet)

Forfatter:

Hartmann, Grønnerød, Krog, Vanem og Høstmark Nielsen

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 165
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218058
Kategori: Psykologi og psykiatri
Fag: Psykologi og psykiatri
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i Rorschach-metodikk

Dette er den første innføringsboken i Rorschach-metodikk som er skrevet på norsk. Den er beregnet på psykologistudenter og psykologer, men vil også være interessant for psykiatere og leger under videreutdanning i psykoterapi. Det er i dag en økende interesse for Rorschach-metoden blant både klinikere og forskere. Denne boken vil fylle et tomrom hos mange som ønsker å bruke metoden, men som har følt at den er både for vanskelig og for tidkrevende å lære, så vel som å bruke.

Helt siden den sveitsiske psykiateren Hermann Rorschach i 1921 utformet sin Rorschach-test til undersøkelse av en persons fantasiliv, personlighetsstruktur og mulige sinnslidelser, har hans metodikk blitt anvendt, utviklet videre og problematisert i voksenpsykiatrien. Forfatterne har et praktisk orientert og brukervennlig siktemål og presenterer et relativt kortfattet, men likevel helhetlig og oppdatert skåringssystem, sammen med grunnleggende teoretisk og empirisk baserte resonnementer for tolkning og rapportering av Rorschach-data. I boken beskrives også viktige sider av Rorschach-metodens historie, internasjonalt og i Norge, og det gis en oversikt over nyere norsk og internasjonal forskning.

Skjema for Rorschach-skåring bestilles direkte fra forlaget.

Skåringsprogrammet RNR-Program kan lastes ned her

Til toppen