Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning (Heftet)

Forfatter:

Kjell Andersen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 176
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276345353
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning

Det karakteristiske ved mesterlæren er at den har det praktiske arbeidslivet som opplæringsarena – og dermed har andre forutsetninger for å drive opplæring enn den skolemessige opplæringen vi ser mest av i dag. Bokas intensjon er, utover å gi en innføring i emnet, å foreta en vurdering av i hvilken grad kunnskaper og erfaringer om og fra mesterlæren kan gi noe bidrag til styrking av dagens yrkes- og profesjonsutdanninger.

Bokas andre del fokuserer på teorier, tanker og ideer som kan danne grunnlag for egen refleksjon om læring og veiledning, og dermed skape bedre forutsetninger for å kunne planlegge og gjennomføre veiledning på en profesjonell måte. Innføringen gir samtidig et begrepsapparat som setter studenter, lærlinger og veiledere i stand til å kommunisere didaktikkfaglige tema.

I bokas tredje del er det forsøkt å vise hvordan sentrale prinsipper fra mesterlære, didaktisk teori og yrkesdidaktikk kan danne et fundament og et utgangspunkt for utvikling av veiledningskompetanse og for organisering av læring i praksisfellesskap.

Ved siden av denne mer teoretiske tilnærmingen gir Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning en rekke praktiske eksempler på konkret planlegging, gjennomføring og evaluering av veiledningsprosesser i ulike opplæringssammenhenger.

Til toppen