Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk (Heftet)

Forfatter:

Erik Monsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202392758
Kategori: Metodelære og rettsteori
Fag: Metodelære og rettsteori
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk

Denne boken gir en innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedsiktemålet er å gi en oversikt over og kortfattede fremstillinger av hovedemner i faget juridisk metode. Heller enn å fokusere på teoretiske redegjørelser for kjennetegn ved forskjellige rettskilder og ulike regeltyper, er fremstillingens hovedfokus rettslig argumentasjon som sådan og hvordan denne skal eller kan gjennomføres ved besvarelsen av rettsspørsmål.

I bokens siste del blir det redegjort for, og gitt konkrete illustrasjoner på, hvordan juridisk metode kan bli operasjonalisert som teknikk for besvarelsen av eksamensoppgaver ved juridiske læresteder.

Målgruppen for Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk er førsteårsstudenter ved juridiske læresteder.

Til toppen

Forfatter(e)
Erik Titlestad Monsen er partner i Schjødt. Han er dr.juris fra Universitetet i Bergen, hvor han frem til 2019 var professor. Han har blant annet også vært professor II ved Universitetet i Stavanger. Han arbeider i hovedsak med formuerett, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravsstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene.