Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk (Heftet)

Forfatter:

Erik Monsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202392758
Kategori: Metodelære og rettsteori
Fag: Metodelære og rettsteori
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk

Denne boken gir en innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedsiktemålet er å gi en oversikt over og kortfattede fremstillinger av hovedemner i faget juridisk metode. Heller enn å fokusere på teoretiske redegjørelser for kjennetegn ved forskjellige rettskilder og ulike regeltyper, er fremstillingens hovedfokus rettslig argumentasjon som sådan og hvordan denne skal eller kan gjennomføres ved besvarelsen av rettsspørsmål.

I bokens siste del blir det redegjort for, og gitt konkrete illustrasjoner på, hvordan juridisk metode kan bli operasjonalisert som teknikk for besvarelsen av eksamensoppgaver ved juridiske læresteder.

Målgruppen for Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk er førsteårsstudenter ved juridiske læresteder.

Til toppen

Forfatter(e)

Erik Titlestad Monsen er professor ved Universitetet i Bergen, med fagansvar i obligasjonsrett og juridisk metode. Han har en omfattende produksjon innenfor obligasjonsrett og erstatningsrett, i tillegg til at han har publisert en lærebok i juridisk metode.