I fokus (Heftet)

Observasjonsarbeid i barnehagen

Forfatter:

Peik Gjøsund og Roar Huseby

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 136
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204118516
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen I fokus

Boka er skrevet for studenter i førskolelærerutdanningen, men kan også brukes som en idébok og inspirasjonskilde for førskolelærere i barnehagen og på småskoletrinnet.

I fokus - observasjonsarbeid i barnehagen går systematisk gjennom de mest sentrale observasjonsmetodene. Den tar også for seg grunnleggende sider ved det å være observatør; hvilke muligheter og hvilke begrensninger observasjoner gir.

Til toppen

Forfatter(e)

Peik Gjøsund er cand. ped. og førstelektor i pedagogikk. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke førskolelærerutdanning, men har også undervist i allmennlærerutdanningen og i spesialpedagogikk. Han har de siste 10–12 årene også jobbet som forfatter og skrevet bøker i pedagogikk og psykologi, både for elever i videregående skole og for studenter i lærerutdanningen.

Roar Huseby er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.