Fagskolen Fellesmodulen

Helse- og omsorgsrett (Ebok)

Forfatter:

Anne Kjersti C. Befring

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.86 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202626440
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag , Juridiske fag og Sosialfag
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Helsefag, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helse- og omsorgsrett

Boken gir en samlet oversikt over de viktigste lovene innen helse- og omsorgsretten, og en inngående presentasjon av det nye lovverket. Spesielt belyser den konsekvenser som de siste årenes helsereformer har medført. Blant annet er flere yrkesgrupper definert som helsepersonell, ansvarsfordeling er endret, tverrprofesjonelt arbeid og samhandling er i større grad vektlagt og dokumentasjon digitalisert.

Boken gir også en innføring i rettskilder, juridisk metode, rettsanvendelse og hvordan yrkesutøvelsen innen helse- og omsorgstjenestene er regulert.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker om helse- og sosialrettslige emner.

Fagskolen Fellesmodulen
Fellsemodulen er obligatorisk for alle som tar videreutdanning for helse- og sosialfaglig personell med videregående skole. Til fellesmodulen er det tre bøker som er skreddersydd til læreplanen for videreutdanningene.