Håndbok i informasjonsberedskap (Heftet)

Forfatter:

Kjell Løvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 176
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347593
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Håndbok i informasjonsberedskap

En alvorlig krisesituasjon kan innebære at hverdagen ødelegges. Individer, grupper eller et helt samfunn kan for kortere eller lengre tid miste fotfestet. Da gjelder det å ha en godt fungerende beredskap og en organisasjon som raskt kan ta over ansvar, samordning og informasjon.

En svært viktig og avgjørende del i dette arbeidet er informasjonshåndteringen. I denne håndboken får du råd og anbefalinger om hvordan informasjonsarbeidet bør bygges opp og hvordan du på en god måte skal kunne kommunisere i forkant, under og etter en krise.

Håndbok i informasjonsberedskap henvender seg til deg som jobber med informasjon. Den er også aktuell for ledere, sjefer og beredskapsansvarlige i virksomheter og organisasjoner som kan bli berørt under en krisesituasjon, og den kan brukes både som undervisningsmateriale, hjelpemiddel og oppslagsbok.

Til toppen

Forfatter(e)

Kjell Løvik har mange års erfaring innen kriseberedskap og krisekommunikasjon, og drev i flere år selskapet Nordisk Beredskap. Han er i dag kommunikasjons- og beredskapsrådgiver i Mattilsynet, og underviser i krisehåndtering ved flere høyskoler.