Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13)

Gymnos Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser kroppsøving vg1-vg3

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202653415
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Gymnos Lærernettsted (LK20)

På Gymnos Elev- og lærernettsted finner du digitale ressurser til kroppsøvingsfaget i videregående skole. Elevnettstedet er et gratis supplement til boka Gymnos.

På Gymnos Elev- og lærernettsted møter eleven lydbok, undervisningsfilmer og varierte oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Alle elevsvarene lagres og som kroppsøvingslærer får du raskt oversikt over elevenes arbeid. Læreren kan kommentere treningsplanene og følge opp hver enkelt elev og klassen. Lærer og elev kan også kommunisere på nettstedet.

En egen treningsplanlegger med alle øvelsene fra Gymnos er lett tilgjengelig for eleven. Eleven kan lagre treningsplanene og du som lærer kan kommentere og følge opp planene til hver enkelt elev og klasse.

Elevtilgang er gratis. Lærer bestiller lærerlisens per skoleår.

Til toppen

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13)
Gymnos (LK20) legger vekt på kunnskap om trening og livsstil. Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos presenterer et mangfoldig utvalg av treningsplaner, øvelser og utfordringer. Gratis elevnettsted med filmer, interaktive oppgaver, treningsplanlegger og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.