Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Gymnos Lærebok (2020) (Heftet)

Kroppsøving videregående skole vg1, vg2, vg3

Forfatter:

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202652920
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Gymnos Lærebok (2020)

Gymnos er en praktisk lærebok i kroppsøving. Boken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner og viser elevene mange ulike metoder for aktivitet og trening. Læreboken dekker kompetansemålene i kroppsøving på vg1-vg3 til fagfornyelsen 2020.

Komponenter
Gymnos Lærebok (2020) – med teori, øvelser, aktiviteter og oppgaver
Gymnos Unibok (2020)
Gymnos Brettbok (2020)
Gymnos Elevnettsted (2020)
Gymnos Lærernettsted (2020)

Gymnos lærebok dekker kroppsøving på vg1, vg2 og vg3. På vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål i kroppsøving. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får eleven en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. Et rikt utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelsesaktivitet og naturglede og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur. Sist i hvert kapittel er det oppgaver som gir elevene muligheter for dybdelæring.

Nye digitale ressurser med elev-lærer kommunikasjon gir deg som lærer muligheter for oppfølging av elevbesvarelsene. Elevene møter oppgaver, lydbok, 153 filmer av øvelser og muligheter for å lage og lagre egne treningsplaner. Elevnettstedet til Gymnos er gratis, men lærerlisensen kjøpes til den enkelte lærer.

gymnos.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)

Kristian Abelsen er universitetslektor ved Norges idrettshøgskole. Han underviser i friluftsliv og didaktikk på bachelorprogrammene Friluftsliv og Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Pedagogisk utviklingsarbeid har vært sentralt i prosjekter med uteskole, lærerarbeid i folkehøgskolen og nå i ulike engasjementer på idrettshøgskolen. Han er opptatt av å utvikle didaktikk for langsomt friluftsliv.

Myhrvold er lærerutdannet med videreutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra høgskole og fra NIH. I tillegg har han en spesialisering i veiledning av studenter i kroppsøving og idrettsfag fra NIH. Han har arbeidet ved Sandvika vgs i noen år, og er nå ved Ski videregående skole.

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)
Gymnos (2020) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver, treningsplaner, videoer og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.