Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13)

Gymnos Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale ressurser kroppsøving vg1-vg3. Gratis for elever

Forfatter:

Per Holmstad og Asbjørn Gjerset

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202647414
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2025
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Gymnos Elevnettsted (LK20)

På Gymnos Elev- og lærernettsted finner du digitale ressurser til kroppsøvingsfaget i videregående skole. Ny funksjonalitet som lagring og mulighet for dialog med lærer gjør at nettstedet krever innlogging. Elevnettstedet er et gratis supplement til boka.

På Gymnos elevnettsted finner eleven lydbok, noen filmer og oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Alle elevsvarene lagres. Treningsplaner kan leveres til lærer og som kroppsøvingslærer får du raskt oversikt over elevenes arbeid. Læreren kan kommentere treningsplanene og følge opp hver enkelt elev og klassen.

Nettstedet har filmer av alle øvingene i læreboka. Uke- og treningsplaner er lett tilgjengelig for eleven.

Elevnettstedet er gratis for både elever og lærere, men krever innlogging med Feide eller brukernavn/passord. For at lærere skal få tilgang til lærerinnholdet på nettstedet må det kjøpes lisens til Gymnos Lærernettsted årlig.

Til toppen

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13)
Gymnos kom i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og livsstil. Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos presenterer et mangfoldig utvalg av treningsplaner, øvelser og utfordringer. Gratis elevnettsted med filmer, interaktive oppgaver, treningsplanlegger og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.