God nok i norsk? (Heftet)

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

Forfatter:

Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202370015
Kategori: Norsk , Norsk som andrespråk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen God nok i norsk?

Hvordan vet man når en elev er god nok i norsk? Denne boka viser hvordan lærere kan vurdere språk- og skriveutviklingen til elever med norsk som andrespråk med utgangspunkt i elevtekster. Formålet med å studere elevtekster er å kartlegge hvor eleven befinner seg i norskinnlæringen og å hjelpe eleven videre i språkutviklingen. Hensiktsmessig vurdering krever både kunnskaper hos den enkelte læreren og en samkjørt vurderingspraksis i lærerfellesskapet.

I denne boka får leseren en kortfattet innføring i typiske trekk ved andrespråksutvikling og skriving på andrespråket, en grundig gjennomgang av vurderingspunkter for språk og tekst, samt ideer til god skriveundervisning.

Boka er aktuell for studenter i grunnskolelærerutdanningen, norsk som andrespråk og andrespråkspedagogikk, og for lærere og andre som jobber med elever som har norsk som andrespråk.

Til toppen

Presse God nok i norsk?

Matnyttig om andrespråk

«Boken tilbyr didaktiske tips til hvordan man kan hjelpe svake norskbrukere til å skape begripelige saktekster [...] Jeg liker den positive, forståelsesfulle måten forfatterne søker å finne barnets kompetanse på, fremfor at de leter etter svakheter og feil. Boken er systematisk lagt opp og kan fungere som en metode for å identifisere barnets styrker og svakheter. [...] Ikke desto mindre tror jeg at boken også kan være nyttig for foreldre som adopterer barn som allerede har lært å snakke. Jeg oppfordrer ikke alle foreldre til å bli profesjonelle pedagoger, men for mange vil det kunne være interessant og lærerikt å forstå mer av hvordan det nye språket utvikler seg hos barn som allerede har et språk. [...] Jeg registrerer at boken allerede er tatt inn som pensumbok ved flere læreutdanninger, og det er godt å se bøker som så utvunget konkretiserer høy faglig kompetanse slik at den blir nyttig for den enkelte elev og lærer.»

Guro Havrevold, Bedre Skole

Til toppen

Forfatter(e)

Harald Berggreen er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han jobber med språklige emner i norskfaget i lærerutdanningene og er opptatt av språklæring og skriveutvikling. Han er blant annet medforfatter av «Andrespråkslæring» (1999) og læreverket «Ta Ordet».

Kjartan Sørland er høyskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har i flere perioder undervist ved studiefaget norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole. Sørland er medforfattar av boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk.

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.