Fra sans til samling (Spiral)

Aktiviteter for de minste

Forfatter:

Anne Sofie Heen og Marianne Wiik

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 66
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202444280
Kategori: Kunst, kultur og kreativitet
Alder: 0 - 6
Læreplan: Rammeplan for barnehager 2006
Fag: Kunst, kultur og kreativitet
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Fra sans til samling

Fra sans til samling – Aktiviteter for de minste er en idébank med 30 morsomme aktiviteter som stimulerer sansene. Aktivitetene passer særlig godt for de yngste barna i barnehagen, men også de eldste vil la seg begeistre. Materialene som brukes fins i barnehagene allerede.

Boka er praktisk i bruk og kan slås opp som en bordkalender. Sidene som vender mot barna inneholder vakre og fargerike foto av prosessen, mens sidene som vender mot den voksne har trinn-for-trinn-forklaringer. Å stimulere barnets sanser er helt sentralt innen småbarnspedagogikken. Barnet erfarer verden gjennom sansene, og disse erfaringene lagres og utvider barnets forståelse. Nye erfaringer gir kunnskap både rent kognitivt og kroppslig. Aktivitetene i Fra sans til samling stimulerer flere sanser på en gang. De er lagt opp slik at de kan danne en sosial arena for felles opplevelser hvor begeistring og utforskertrang er drivkraften, men hvor det også er rom for samtale og refleksjon.

Til toppen

Forfatter(e)
Anne Heen er utdannet førskolelærer og mor til seks barn. Hun jobber som styrer for tre barnehager i Oslo. Hun brenner for å gi små og store barn grunnleggende referanser og erfaringer til bruk resten av livet gjennom sansestimulerende aktiviteter.
Marianne Wiik er utdannet førskolelærer og har en mastergradgrad i Literacy Education, birth-grade 6, fra New York University. Hun har jobbet som pedagogisk leder og styrer og er nå fagansvarlig i seks barnehager i Oslo.