Fra ord til handling (Heftet)

Om prestasjonsutvikling i praksis

Forfatter:

Kaas, Kaggestad, Kristiansen, Hekneby, Torvik, Ulseth og Wersland

Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 179
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202242732
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fra ord til handling

Fra ord til handling viser at det er tilnærmet det samme som skal til for å lykkes uansett arena eller bransje. Dag Kaas, Hans Trygve Kristiansen og Johan Kaggestad kjenner prestasjonstenkning i både idrett og næringsliv bedre enn de fleste, og i denne boka presenterer forfatterne den grunnleggende filosofien bak prestasjonstenkningen i blant annet norsk toppidrett og i næringslivet. Boka handler ikke om overføringsverdier fra idretten til næringslivet, men om hvilke grunnleggende metoder som bør anvendes for å utvikle gode lag og enkeltpersoner.

I boka viser de at det er samspillet mellom flere faktorer som påvirker resultatet, og som i sum kan gi et bedre resultat. For eksempel mener forfatterne at en klar ideologi og en etablert treningskultur i seg selv ikke er nok for å utvikle varige prestasjoner. Kommunikative evner, målrettethet, organisatorisk kompetanse og, ikke minst, skaperevne og utviklingsorientering er vesentlige momenter i en prestasjonskultur.

Boka gir konkrete tips om hvordan man kan påbegynne og gjennomføre prosesser for å utvikle prestasjonskulturen i den organisasjonen man er en del av. Det fokuseres blant annet på helhetstenkningen, som er så viktig for å skape en god prestasjonskultur.

Boka henvender seg til alle som genuint ønsker å utvikle seg positivt, enten som ledere eller som medarbeidere, og som samtidig ønsker å bidra til forbedrede resultater i det ”laget” de er en del av.

Til toppen

Forfatter(e)

Fag Kaas var utdannet sosialøkonom, med 2. avd. jus. Han var landslagstrener i langrenn for kvinner 1980-85, landslagssjef for kvinner og menn 1984-85 og sportssjef for alle grener 1985-86. Fra 1987 arbeidet han som ledertrener i næringslivet, i offentlig sektor, i toppidretten og i kultursektoren. Siden oppstarten i 1990 var han tilknyttet Olympiatoppen som prosjektleder i OL-forberedelsene, og han var personlig trener for Bente Skari i perioden 1997-2003. Han har vært daglig leder for Olympiatoppens Senter for Prestasjonsutvikling (SPU) fra august 2003 og ut 2004 og har drevet prosesser for næringsliv, organisasjoner og idrett, særlig med tanke på prestasjonsutvikling og ledelse samt prestasjonscoaching. I perioden 1977-80 var han økonomikonsulent i næringslivet og i samme periode trener for juniorlandslaget, langrenn kvinner i Norges Skiforbund.

Johan Kaggestad er økonomiutdannet og grunnla og bygget opp NIKEs distribusjon i Norge og ledet bedriften i 11 år. Kaggestad har vært en pioner i bruk av fysisk trening i behandlingen av psykiatriske pasienter i Norge og har jobbet med dette i ca. 15 år ved Modum Bad. Han var videre landslagstrener i friidrett i ni sesonger, og i den perioden var han også personlig trener for Ingrid Kristiansen og Grete Waitz. Siden 1994 har han vært prosjektmedarbeider i Olympiatoppen. Av andre ting kan nevnes at han i løpet av de seks årene han var kultursjef i Modum Kommune, etablerte et pionerprosjekt i forebyggende helsearbeid, Modum Frisklivssentral. De siste 15 årene har han også virket som rådgiver og trener i næringslivet og i offentlig virksomhet. Han driver i dag prosesser med prestasjonsutvikling og ledelse i fokus samt prestasjonscoaching for næringsliv, organisasjoner og idrett. Han er også ekspertkommentator for TV2.
var landslagstrener for Norges Skøyteforbund i periodene 1979-81 (kvinner), 1981-85 (ungdomslandslaget) og 1985-94 (herrer, elite). Til sammen har det resultert i 13 olympiske medaljer. Kristiansen har også vært tilknyttet Olympiatoppen fra 1994. I dag driver Kristiansen prosesser med vekt på prestasjonsutvikling og ledelse samt prestasjonscoaching for næringsliv, organisasjoner og idrett. Han har topptrener- og ingeniørutdanning.

Birger Wersland drev firmaet Goalgetter og har jobbet med prestasjonsutvikling gjennom trening av ledere og lederteam. Han er medforfatter av boka «Fra ord til handling» (2007) og «Hva er din drøm?» (2007).