Fleire vegar mot mål (Heftet)

Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole

Forfatter:

Margunn Mossige, Astrid Skaathun og Marianne Røskeland

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 233
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202269913
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Lese- og skriveopplæring
Fag: Lese- og skriveopplæring, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fleire vegar mot mål

Korleis kan ein hjelpe elevar med lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole? Fleire vegar mot mål har som si grunnhaldning at ein kan lære både mykje og godt trass i lese- og skrivevanskar dersom ein går fram på ein måte som fungerer for den enkelte.

Fleire vegar mot mål er både ei teoribok og ei praktisk-pedagogisk bok. Her finst ei mengd forslag til arbeidsmåtar og andre konkrete tiltak som passar for aldersgruppa. Forslaga er vitskapleg forankra, og boka gir òg innsikt i noko av det teoretiske grunnlaget i ein eigen teoridel.

Kombinasjonen av teori og praksis gjer boka veleigna for studentar i den praktisk-pedagogiske utdanninga og i spesialpedagogikkstudia ved universitet og høgskolar. Dei praktisk retta kapitla er òg tenkt som hjelp, nytte og inspirasjon for lærarar og rådgjevarar som arbeider i vidaregåande skole.

Boka inneheld blant anna:

  • praktiske lærings- og undervisningsopplegg
  • oversyn over moglege hjelpemiddel
  • definisjonar av lese- og skrivevanskar
  • innføring i læringsteoriar
  • eksempelhistorier frå skolar og forskingsprosjekt

Til toppen

Presse Fleire vegar mot mål

«Boken hører naturlig hjemme på lærerbibliotek og rådgiverkontor, og vil, gjennom sin fyldige teoridel, også kunne tjene som lærebok ved ulike pedagogiske læresteder.»

Helge Horn, Norsklæreren 4/2007

Til toppen

Forfatter(e)

Margunn Mossige er områdeleder ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har mange års undervisningserfaring i videregående skole og har arbeidet med videreutdanning for lærere i lesing. Hun har også utviklet materiell med vekt på læringsstrategier og elevers kunnskap om egen lesing og skriving.