Fjellfiske i fortiden (Innbundet)

Årtusener med svømmende rikdom

Forfatter:

Axel Mjærum og Elling Utvik Wammer (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 303
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283140781
Kategori: Arkeologi og Historie
Fag: Arkeologi, Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fjellfiske i fortiden

Fjellfisket i Sør-Norge har vært viktig og mangfoldig i flere tusen år. I Fjellfiske i fortiden samles kunnskap om dette fisket i én bok, og for aller første gang har fagfolk fra ulike natur- og kulturhistoriske disipliner gått sammen for å belyse temaet.

I elleve artikler formidles helt ny innsikt i fangst av ørret og andre arter i fjellet fra steinalderen til 1800-tallet. Bidragene retter seg både til forskere og til et bredere publikum med interesse for fjellets kulturhistorie og for fjellfiske.

Mellom permene kan du blant annet lese om de mange fisketomme fjellvannene etter siste istid og om når, hvorfor og hvordan mennesker bar fisk til fjellheimen. Boken handler også om gamle fiskemetoder, dem som utnyttet ressursene i vannene, og den betydning fiskefangsten hadde i fortiden.

Til toppen

Presse Fjellfiske i fortiden

«... ei vakkert utforma bok som held høg faglitterær standard, samstundes som ho er lettlesen og underhaldande.»

Sjur Haga Bringeland, Dag og Tid

Til toppen

Forfatter(e)

Axel Mjærum har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2004 og har bred erfaring fra arkeologiske feltundersøkelser på Sør- og Østlandet. I 2017 ble han tilsatt som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Som forsker har han blant annet arbeidet med temaer knyttet til fiske, jakt, landbruk, teknologi og boplassorganisering i steinalder, bronsealder og eldre jernalder. I tillegg har han interessert seg for feltmetodiske spørsmål.