Etter oljen (Heftet)

Vår bioøkonomiske fremtid

Forfatter:

Rob J.F. Burton, Magnar Forbord, Eirik Magnus Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 308
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202604905
Kategori: Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Etter oljen

Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen blant annet jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene. Å få til en overgang som også er samfunnsmessig akseptabel for befolkningen, krever kloke politiske beslutninger, og kunnskapsgrunnlaget må styrkes.

Satsing på bioøkonomi reiser en rekke nye spørsmål:

 • Hva vil det innebære i praksis at bioøkonomi får en større rolle?
 • Hvordan styrke omstillingen til en mer biobasert økonomi?
 • Hvilke initiativer og virkemidler må til for å gjennomføre et skifte fra olje- til biobasert økonomi?
 • Hva skal man forstå med begrepet bioøkonomi?
Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid diskuterer forskjellige aspekter, muligheter og utfordringer ved en slik overgang. Boka er aktuell for studenter, aktører i næringslivet, politikere, myndigheter, organisasjoner, forskere og ikke minst den interesserte samfunnsborger.

Boka er en del av prosjektet BIOSMART, finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Restart

  7 veier til bærekraftig business

  Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

  Heftet
Forfatter(e)

Rob Burton er ph.d. i geografi og forsker I ved Ruralis. Som leder av prosjektet BIOSMART har Burton vært sentral i å utforske utviklingen av den norske bioøkonomien.

Magnar Forbord har doktorgrad fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og er forsker I ved Ruralis.

Eirik Magnus Fuglestad er ph.d. i historisk sosiologi fra universitetet i Edinburgh og jobber som forsker ved Ruralis. Han er også aktiv skribent i skjæringsfeltet mellom jordbruk, politisk sosiologi og historie.

May-Britt Ellingsen er forskningsleder for faggruppen Regional Utvikling i Norce, avd. samfunn. Hun har dr. philos graden ved UiT-Norges Arktisk Universitet.

Maja Farstad er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.

Frode Flemsæter er seniorforsker ved Ruralis – Institutt for rural og regionalforskning.

Svein Frisvoll er seniorforsker/forskningsleder ved Norsk senter for bygdeforskning.

May-Britt Ellingsen er forskningsleder for faggruppen Regional Utvikling i Norce, avd. samfunn. Hun har dr. philos graden ved UiT-Norges Arktisk Universitet.

Atle Blomgren is a senior research scientist at the International Research Institute of Stavanger/Stavanger Centre for Innovation Research. Blomgren holds an All But Dissertation degree from The Norwegian School of Economics and Business Administration in Bergen, Norway. In addition to his work in CSR, he is currently involved in numerous research projects on the Norwegian oil and gas industry.

Hilde Bjørkhaug arbeider som forsker I ved Norsk senter for Bygdeforskning. Bjørkhaug har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i forskning på ulike aspekter av landbruket, som restrukturering, bærekraftig landbruks- og matsystem og organisatoriske endringer. Kjønnsperspektiv har vært sentralt i mange prosjekter, både når det gjelder kjønn og forvaltning av naturressurser, og kvinners stilling og rolle i landbruket og landbrukets organisasjoner. Bjørkhaug er medlem av styret for RC40, forskningsgruppen for mat og landbruk i den internasjonale sosiologiforeningen, og i redaksjonsrådet for Journal of Rural Studies.

Gro Follo er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.