Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm

Engelsk 1+2 fra Cappelen Damm Flash Cards (Pakke)

Forfatter:

Kristin Morten Johansen og Marianne Undheim Vestgård

Forfatter: og
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202608064
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Oppgavekort
Om utgivelsen Engelsk 1+2 fra Cappelen Damm Flash Cards

Engelsk 1 + 2 Flash Cards utgjør ordbanken på 1. og 2. trinn.

Totalt er det 184 kort, fordelt på følgende temaer og trinn:

Engelsk 1: Numbers, Colours, Fruits and berries, The weather, Creepy crawlies, Toys

Engelsk 2: The week, Christmas, The body, Clothes, The classroom, family, The farm, The time

Engelsk 1 + 2 Flash Cards er tett integrert med elevbøkene. Lærerveiledningen gir detaljert veiledning i hvordan du kan bruke kortene i undervisningen.

Til toppen

Forfatter(e)

Kristin er allmennlærer og har etterutdanning i IKT for lærere og Norsk - begynneropplæring med vekt på lesing og skriving. Nå er hun kontaktlærer på 1. trinn, Gystadmarka skole. Kristin har lang erfaring fra småskolen og god kjennskap til begynneropplæringen. Hun er opptatt av systematisk arbeid og varierte aktiviteter i språkarbeidet. Kristin brenner for engelskfaget og å gi elevene opplevelser gjennom språket.

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm

Nytt engelskverk til fagfornyelsen for 1.-4. trinn

  • inneholder oppgaver og tekster tilpasset ulikt nivå
  • har en klar struktur og som hjelper elevene til å forstå det de hører og leser, det andre sier og hva de har lært
  • får elevene til å ta i bruk det de har lært