En inkluderende skole? (Heftet)

Forfatter:

Mirjam Harkestad Olsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202425319
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Helse- og sosialfag , Spesialpedagogikk og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Helse- og sosialfag, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En inkluderende skole?

Å etablere et inkluderende læringsmiljø er en av skolens store utfordringer. «En inkluderende skole?» retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av inkludering: det ideologiske perspektivet og det erfarte perspektivet.

Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer begrepet inkludering. I del to beskrives en livshistoriestudie. En alvorlig ulykke snudde livet opp-ned for en ung elev. Hans fortelling analyseres inn mot teorier om inkludering og tilgrensende tema som selvbestemmelse, fremmedhet og stigma.

På grunnlag av forskning søker boken å bidra til en kunnskapsutvikling, først og fremst på det spesialpedagogiske området. Men gjennom den unike elevfortellingen grenser boken også opp mot både helse- og sosialfag.

Bokens tematikk og empiriske utgangspunkt gjør den godt egnet for forskere, lærere og studenter innenfor pedagogiske, spesialpedagogiske, helsefaglige og sosialfaglige masterprogrammer.

Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, med ansvar for masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. I tillegg har hun en delstilling i Statped Nord, hvor hun jobber med fagutvikling. Hennes forskningsinteresser er skolerelaterte spørsmål, primært innenfor fagområde spesialpedagogikk.

Til toppen

Andre utgaver

En inkluderende skole?
Bokmål Ebok 2019
Presse En inkluderende skole?

[...] «Boken anbefales på det varmeste for alle som er opptatt av inkludering i praksis. Kapitlene om forskningsmetode har masterstudenter som definert målgruppe og gir etter denne leserens oppfatning en god innføring. Det er imidlertid ikke nødvendig å gå i dybden på forskningsmetodikken for å få et svært godt utbytte av boken».

Johannes Drabløs, Bedre SkoleLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Mirjam Harkestad Olsen er professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. Hun har, både alene og sammen med andre, publisert mange forskningsartikler og bøker.