Skolen fra Cappelen Damm

Digitale terminprøver i norsk (vår) (Nettsted)

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202756307
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Digitale terminprøver i norsk (vår)

Høstens prøver er publisert.

Temaet for høstens terminprøver i både engelsk og norsk er «Generasjoner».

Generelt om prøvene
Oppgavetyper og oppbygging av prøvene er i tråd med ny eksamen, slik det pr. i dag foreligger i eksempeloppgavene på Udirs nettsider. terminprøvene inneholder forberedelsesmateriell og prøver for 8., 9. og 10. trinn. I tillegg får du egne lærerressurser med informasjon og tips til forberedelsestiden, gjennomføring av prøven, veiledning og egne vurderingsskjema.

Nye prøver to ganger i året.

Om forberedelsesmateriellet
Det er en egen forberedelsesdel for hvert trinn. Både tema og de fleste tekstene er felles i de tre forberedelsesdelene, men de har noe ulikt omfang på de tre trinnene:

• 8. trinn har 4 tekster
• 9. trinn har 5 tekster
• 10. trinn har 6 tekster

Tekstene i forberedelsesdelene består av både skriftlige tekster, videoer og lydklipp knyttet til temaet for prøven. Dette innebærer at elevene må ha hver sin enhet (pc/læringsbrett) og tilgang til ørepropper/headset i både forberedelsestiden og på selve prøvedagen.

I tillegg får elevene på alle trinn nyttig informasjon og tips til både forberedelsestiden og prøvedagen som en del av forberedelsesmateriellet.

Om prøvene
Selve prøvene består av ett oppgavesett til 8. trinn, ett oppgavesett til 9. trinn og to oppgavesett til 10. trinn (hovedmål og sidemål).

Læreren tildeler prøven til sine elever. Som på eksamen skriver elevene svarene sine i det tekstbehandlingsprogrammet de vanligvis bruker (f.eks. Word) og laster opp svarene sine på siste side i prøven. Om skolen/læreren ønsker, kan elevene selvfølgelig velge å laste opp prøvesvarene i skolens LMS (eller der de vanligvis leverer prøver).

Prøven for 8. trinn og 9. trinn har to oppgaver:
• Oppgave 1: legger vekt på leseforståelse og tekstkompetanse med utgangspunkt i en tekst fra forberedelsesmateriellet
• Oppgave 2: skrive egen tekst med utgangspunkt i en oppgaveformulering og én eller flere tekster fra forberedelsesmateriellet.

Læreren bestemmer selv om elevene skal besvare begge oppgavene på hovedmål, eller én på hovedmål og én på sidemål. Det er lagt opp til at elevene bruker 4 timer på hele prøven.

Prøvene for 10. trinn har tre oppgaver (som eksamen):
• Oppgave 1: legger vekt på leseforståelse og tekstkompetanse med utgangspunkt i en tekst fra forberedelsesmateriellet
• Oppgave 2: skrive egen tekst med utgangspunkt i en oppgaveformulering
• Oppgave 3: skrive en (noe kortere) tekst som viser fagkunnskap og faglige ferdigheter basert på kompetansemålene etter 10. trinn. Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i en ukjent tekst, og kan også vise til tekster fra forberedelsesmateriellet.

Prøvene i hovedmål og sidemål er bygd opp på samme måte. Det er lagt opp til at elevene bruker 5 timer på hver av prøvene, som på eksamen.

Læreren bestemmer selvsagt selv om elevene skal ha to fulle prøvedager, eller om de for eksempel skal bruke én av prøvene og besvare noe på hovedmål og noe på sidemål.

Om lærerressurser
Som en del av terminprøvene finnes det også en rekke nyttige ressurser til læreren:
• Tips og forslag til forberedelsestiden og arbeidet med tekstene
• Praktisk informasjon og tips til gjennomføring av prøven
• Vurderingsveiledning og vurderingsskjema til alle oppgavene

Til toppen

Skolen fra Cappelen Damm

Én tjeneste. Alle fag. Alle trinn.
Skolen fra Cappelen Damm er en digital tjeneste hvor du får tilgang til alt du trenger for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisningen din i tråd med fagfornyelsen. Du finner inspirerende innhold og oppgaver som du og klassen din kan jobbe med – både i fellesskap og alene. Skolen oppdateres stadig med nytt og dagsaktuelt materiell. Dermed blir det enda lettere for deg å engasjere og gi elevene mestring og læreglede.