Design og strategi (Heftet)

Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design

Forfatter:

Wanda Grimsgaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 640
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202490553
Kategori: Markedsføring og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Markedsføring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Design og strategi

Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil. De må også kunne kommunisere hvilke produkter og tjenester de kan tilby sine kunder. I skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess. Design og strategi presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et mangfold av metoder for innsikt, strategiutvikling, idéutvikling og problemløsing. Boken kan brukes som en håndbok ved planlegging og gjennomføring av strategi- og designprosjekter, eller et hvilket som helst prosjekt. Kjernen i boken er en fasestruktur som representerer hele prosessen og som leseren kan navigere etter.

Design og strategi henvender seg til både virksomheten og designeren. For virksomheten gjelder det å se verdien av design som et sentralt strategisk virkemiddel for verdiskapning, posisjonering og konkurransekraft. For designeren gjelder det å skape løsninger som er strategisk forankret, og bidrar til at virksomheten når sine mål.

Design og strategi kan brukes av virksomhetsledere, designere og alle som jobber med kommunikasjon og merkevarebygging. Studenter innen design, markedsføring og ledelse vil også ha stor glede av boken, blant annet for å bli kjent med hvilke prosesser som kreves i et strategisk designprosjekt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Organisasjonsteori

    Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre og Kristin Woll

    Heftet
Forfatter(e)

Wanda Grimsgaard er professor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, med strategisk utvikling av design som kjernekompetanse. Hun har mange års erfaring fra designbransjen gjennom drift av designbyrå, både i partnerskap med andre og i egen regi. I sin designvirksomhet har hun arbeidet med nyetableringer, mellomstore bedrifter og store, kjente merkebedrifter. Kjernevirksomheten har vært utvikling av identitet for virksomheter, produkter eller tjenester, der formålet har vært å øke kjennskap og konkurransekraft.