Design og strategi (Heftet)

Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design

Forfatter:

Wanda Grimsgaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 640
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202490553
Kategori: Markedsføring og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Markedsføring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Design og strategi
Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil. De må også kunne kommunisere hvilke produkter og tjenester de kan tilby sine kunder. I skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess.

Design og strategi presenterer prosesser og metoder for utvikling av strategier og designløsninger og henvender seg både til virksomheten og designeren. Boken retter seg spesielt inn mot høyere designutdanninger som inkluderer strategisk utvikling av design i sitt studieprogram. Den retter seg også inn mot profesjonelle designere, markedsførere, merkebyggere og kommunikatører. Problemstilling, merkestrategi og visuell identitet er sentrale temaer. Fasestrukturen som boken er bygget opp rundt, fungerer på tvers av designdisiplinene. Den er også navigeringssystemet som gir retning og struktur gjennom hele prosessen, og som leseren kan styre etter.

Design og strategi byr på et mangfold av metoder for innsikt, strategi, idéutvikling og problemløsing. Den kan brukes som en håndbok ved planlegging av strategi- og designprosjekter, og leseren kan enkelt hente frem prosesser og metoder etter behov. De to hovedelementene, strategi og design, er tillagt samme vekt i boken, fordi de egentlig utgjør to sider av samme sak: Ingen design uten strategi – ingen strategi uten en designer. For designeren gjelder det å skape løsninger som er strategisk forankret, og bidrar til at oppdragsgiveren når sine mål.Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Organisasjonsteori

    Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre og Kristin Woll

    Heftet
Forfatter(e)

Wanda Grimsgaard er professor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge, med strategisk utvikling av design som kjernekompetanse. Hun har mange års erfaring fra designbransjen gjennom drift av designbyrå, både i partnerskap med andre og i egen regi. I sin designvirksomhet har hun arbeidet med nyetableringer, mellomstore bedrifter og store, kjente merkebedrifter. Kjernevirksomheten har vært utvikling av identitet for virksomheter, produkter eller tjenester, der formålet har vært å øke kjennskap og konkurransekraft.