Den triadiske modellen (Heftet)

Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Forfatter:

Andreas Reier Jensen, Hans Otto Ringereide og Hilde Witsø

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 88
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566333
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den triadiske modellen

Denne boka gir en innføring i hvordan lærerstudenter og lærere kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning ved hjelp av en didaktisk modell kalt Den triadiske modellen. Boka integrerer teori og praksis, og målet er å bidra til en enda bedre skole med mer tilpasset opplæring.

Det er vanskelig for læreren og lærerstudenten å undervise på en god måte uten å ha et bevisst forhold til hvordan man vil utøve egen lærerrolle. Den triadiske modellen deler lærerens daglige arbeid inn i tre hovedkategorier: Lærerrollen, undervisning og tilpassing. Disse hovedkategoriene kaller vi sykluser fordi lærerne går inn og ut av dem. En trygg og god relasjon til elevene i syklus 1 fungerer som fundament for syklus 2 undervisning. Den 3. syklusen i modellen er tilpassing. En erfaren og dyktig lærer tilpasser undervisningen på en slik måte at flest mulig av elevene får et meningsfullt utbytte av undervisningen.

Til toppen

Forfatter(e)

Andreas Reier Jensen (ph.d) er skoleforsker og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. I sin forskning er han særlig opptatt av forbindelser mellom skolen og samfunnet, og forholdet mellom teori og praksis i undervisning og i lærerutdanning. Han har tidligere arbeidet i videregående opplæring, på teknisk fagskole og på høgskole.

Hans Otto Ringereide er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han er cand.paed. fra Universitet i Oslo og har det meste av sitt yrkesaktive liv arbeidet i ledende stillinger i norsk næringsliv. De siste årene har han hatt hovedansvar for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere.

Hilde Witsø er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder, og hun arbeider som faglærer og forsker innen fagområdene didaktikk og pedago­gikk. Hun har tidligere vært lærer ved ulike institusjoner for barn og unge og har bred erfaring fra yrkesfaglig videregående opplæring.