Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten (Heftet)

Forfatter:

Cato Wadel og Carl Cato Wadel

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347647
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten

Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten gir en innføring i samfunnsvitenskaplig tenkning. Den tar utgangspunkt i at den delen av virkeligheten som vi kaller samfunn og kultur, har vi mennesker selv konstruert. Samfunnsvitenskapens forsøk på å forklare denne virkeligheten kan vi kalle den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten.

Den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten som står i fokus i denne boken, kan kalles relasjonell tenkning. Relasjonell tenkning går ut på å ettersøke samhandlingens og relasjonenes plass i våre liv og innebærer at vi søker relasjonelle forklaringer på menneskelig atferd. Vi begår en relasjonell forklaring når vi forklarer atferd ut fra gjensidig påvirkning mellom mennesker. Hovedformålet med denne boken er å synliggjøre det relasjonelle perspektivets muligheter når det gjelder forståelsen av menneskelig handling og samhandling. Det gjøres ved å sette relasjonelle forklaringer opp mot andre forklaringstyper, presentere relasjonelle begreper og utvikle en relasjonell og prosessuell forståelse av sentrale samfunnsforhold. Det er spesielt viktig å utvikle vår relasjonelle tenkning på områder hvor individuelle begreper og individuell tenkning dominerer vår forståelse.

Bokens hovedmålgruppe er studenter i høgskole- eller universitetsutdanning innen samfunnsfag eller profesjonsutdanninger der en opplæring i samfunnsvitenskaplig tenkning står sentralt. Bokens vektlegging av relasjonell tenkning gjør den spesielt relevant for de som tar en utdanning der de skal arbeide direkte med mennesker.

Til toppen

Forfatter(e)

Carl Cato Wadel (f. 1960) er dr.philos. med hovedfag i sosialantropologi. Han er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Hans forskningsinteresser knytter seg til organisasjonsendring, ledelse og medarbeidersamhandling.

Cato Wadel (1936-2011) var professor i sosialantropologi og studerte tidlig i sin karriere særlig fisker- og utkantmiljøer i Norge og på Newfoundland, men etter hvert ble forskningen hans mer og mer rettet mot arbeid generelt. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om metode, arbeidsliv og sosiale relasjoner. Hans artikkel Hva er arbeid? fra 1977 ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidrag til norsk sosiologi i Norsk sosiologisk kanon.