Demokrati og ansvar (Innbundet)

Politisk representasjon i et flerpartisystem

Forfatter:

Hanne Marthe Narud og Henry Valen

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 384
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204130068
Kategori: Statsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Demokrati og ansvar

Demokrati og ansvar var Henry Valens siste fagbok, og den gikk i trykken rett etter hans død. Boka er et resultat av de to forfatternes mangeårige interesse for fenomenet "politisk representasjon".

Demokrati og ansvar tar blant annet for seg partienes rolle i det representative system. Boka gir et innblikk i det dynamiske samspillet mellom velgere og ledere, hvordan de forholder seg til sentrale politiske spørsmål, hvordan velgerne vurderer makthaverne og hvordan de politiske ledere håndterer styringsutfordringene.

Demokrati og ansvar inngår i forskningsprosjektet "Politikkens vilkår i det nyliberale samfunn" i regi av Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Marthe Narud var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og fagartikler om valg og valgkamp, regjeringsdannelser, offentlig opinion, politisk representasjon og politiske partiers nominasjons- og rekrutteringsprosesser. Narud hadde omfattende erfaring som populærvitenskapelig formidler og var mye brukt som kommentator i mediene.