Boligutleie i praksis (Heftet)

Forfatter:

Ole E. Tokvam

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202284787
Kategori: Eiendomsrett og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Boligutleie i praksis

I Norge er det omkring en halv million boliger som leies ut til enhver tid, flesteparten av disse leies ut av privatpersoner. Det kan være at man leier ut en sokkelleilighet, sin egen bolig eller at man har investert sparepengene i en bolig som leies ut. Variasjonene er store.

Felles for alle disse leieforholdene er at det finnes en rekke regler i ulike lover som det er viktig å ha kunnskap om. Uten slik kunnskap kan man risikere å gjøre tabber både ved utforming av kontrakt, under leieforholdet og ved dets opphør. Slike feil kan påføre utleiere både økonomiske tap og unødige bekymringer.

Boligutleie i praksis har som formål å være en håndbok og rettleder for den som skal leie ut bolig. Boken berører det regelverket man har å forholde seg til, og gir rettledning om hvordan man bør ordne seg for å få et mest mulig problemfritt utleieforhold.

Boken berører blant annet husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven, borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven.

Denne 4. utgaven av Boligutleie i praksis er oppdatert med nye endringer i husleielovgivningen og inneholder flere vedlegg som er nyttige for den som leier ut bolig.

Boligutleie i praksis er beregnet på privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater og forretningsførere.

Til toppen

Forfatter(e)

Ole Tokvam (f. 1968) er advokat og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland Advokatfirma DA. Han har to hovedarbeidsområder, fast eiendoms rettsforhold og IKT/Immaterielle rettigheter. Han har publisert en rekke arbeider innen begge disse feltene. Han har jevnlig undervist ved Høgskolen i Oslo og blitt benyttet som foredragsholder i flere sammenhenger. Tokvam har tidligere arbeidet som forsker ved Universitetet i Oslo, som advokat i TDC og i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.