Bli en bedre sjef (Heftet)

Hvorfor god ledelse er så vanskelig

Forfatter:

Julian Birkinshaw

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Become a better boss - why good management is so difficult
Oversatt av: Poulsson, Poul Henrik
ISBN: 9788202441722
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bli en bedre sjef

Dette er ikke bare enda en bok om å bli en mer effektiv leder. Bli en bedre sjef forklarer hvorfor alle de velkjente rådene om god ledelse sjelden blir fulgt. Ved å rette søkelyset på ledelse slik de ansatte opplever den, gir Julian Birkinshaw oss innsiktsfulle og nyttige råd om hva vi kan gjøre annerledes – både når vi leder andre og når vi utformer de organisasjonene vi arbeider i.

Birkinshaw har brukt mye tid ute i bedriftene for bedre å forstå hvordan livet som ansatt oppleves. Han har intervjuet mange hundre ansatte og ledere, og gjennomført undersøkelser med flere tusen respondenter.

Boken har et klart budskap om hva som bidrar til god ledelse, og kan anvendes både av den ansatte og av sjefen. Den lokker lederen ut av sin komfortsone og viser hvordan han/hun kan tenke nytt. Boken viser også hvordan den ansatte kan hjelpe seg selv til å bli ledet mer effektivt, og den utforsker begrensninger og sykdomstegn som kan prege organisasjonene vi jobber for.

Til toppen

Sagt om boka

Dette er en viktig bok som forsøker å skjære gjennom alt det tomme pratet i ledelsesretorikken. Den begynner med å vise hvorfor vi lar oss lure av floskler, og viser hvor de virkelige utfordringene er for folk som vil bli bedre ledere. Boka er et svært godt bidrag til å hjelpe ledere til å være skjerpet. Birkinshaw er klar og underholdende i fremstillingen, og viser hvordan ledelse kan være verdiskapning – og hvordan det kan være bortkastet tid!

Bli en bedre leder er en matnyttig og intelligent bok om ledelse i praksis fundert på gode akademiske tradisjoner!

Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og forfatter av boken Hva er ledelse?

This is an important book that attempts to cut through all the hollow talk in management rhetoric. It opens by discussing how we allow ourselves to be duped by hackneyed language, and then expounds the real challenges for people who want to become more effective managers. This book is an extremely good contribution to helping managers hone their skills. Birkinshaw is both lucid and entertaining in his presentation and demonstrates how management can be either value-generating – or a waste of time!

Bli en bedre leder (Becoming a Better Boss) is a useful and intelligent book about management in practice, grounded in solid academic traditions!

Jan Ketil Arnulf is an associate professor at Handelshøyskolen BI (BI Norwegian Business School) and author of the book Hva er ledelse? («What is Management?»).

Julian Birkinshaw har skrevet en lettlest, men likevel fagtung ledelsesbok som har som hovedbudskap at for å lykkes som leder, må du innta de ansattes perspektiv. Gjennom spennende case-beskrivelser og poengterte, forskningsbaserte råd gir Bli en bedre sjef innsikt i hva som fører til motiverte og engasjerte ansatte, både for deg som er leder og for deg som er ansatt.

Therese Sverdrup, post.doc, Institutt for strategi og ledelse ved NHH

Bli en bedre sjef er en lettlest, men faglig solid bok som passer for deg som står på terskelen til å innta rollen som leder, eller jobber som leder og er interessert i å gjøre en (enda) bedre jobb. Ledelse handler, som forfatteren selv poengterer, om å gjøre det som fungerer, snarere enn det som oppleves som naturlig. Og sannsynligheten for at du skal klare dette øker betydelig dersom du kombinerer dine refleksjoner over egne erfaringer med atferd basert på kunnskap om forskning på ledelse. God fornøyelse!

Anders Dysvik, professor, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

I Bli en bedre sjef gir Julian Birkinshaw oss et tydelig veikart for hvordan vi alle kan bli fremragende ledere.

JAYSON DALLAS, administrerende direktør i Roche UK


Godt lederskap og god ledelse starter med god personalledelse. Det har aldri vært viktigere, gitt arbeidsstyrkens og arbeidsoppgavenes økende mangfold. Julians bok tar opp disse utfordringene og er full av glimrende case-studier, modeller og ideer om hvordan du kan både lede og engasjere dagens arbeidsstyrke på en effektiv måte … Han klarer å gi oss nye perspektiver og ny innsikt, som han fremstiller på en høyst lesverdig og engasjerende måte.

PETER CHEESE, administerende direktør for Institute of Personnel and Development


Julians nye bok er kanskje verdens første drøfting av ledelse sett med de ansattes øyne.

VINEET NAYAR, visestyreformann for HCL Techologies


Et av kjennetegnene på et virkelig vellykket selskap er evnen til å utnytte talentene og ferdighetene til de ansatte over hele verden. I denne boken påviser Julian Birkinshaw hvorfor så mange bedrifter sliter med dette, og gir dem praktiske råd som kan hjelpe ledere på alle nivåer til å bli mer effektive når det gjelder å få mest mulig ut av folkene sine.

AYMAN ASFARI, administrerende direktør i Petrofac

Bli en bedre sjef gir oss en revolusjonerende ny innfallsvinkel til ledelse, siden den tar utgangspunkt i synspunktene til den som blir ledet, og ikke til den som bedriver ledelse.

GARY HAMEL, bestselger-forfatter og ledelsestenker


Vi kjenner hemmeligheten – at mer engasjerte ansatte skaper suksess på lengre sikt. I denne boken viser Julian Birkinshaw hvordan ledere kan gjøre en mye bedre jobb ved å engasjere menneskene rundt seg fullt ut, slik at de kan levere sitt beste arbeid.

DAVID MACLEOD, forfatter av den britiske regjeringens MacLeod-rapport: «Engasjere for å lykkes»

Til toppen

Presse Bli en bedre sjef
Forfatter(e)

Julian Birkinshaw er professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School. Han har en omfattende akademisk produksjon om ledelse av internasjonale selskaper, innovasjon og entreprenørskap og strategi bak seg. Han har publisert i ledende tidsskrift, og bøkene hans er oversatt til en rekke språk.

Birkinshaw er en internasjonalt etterspurt foredragsholder og er rådgiver for flere av verdens mest kjente selskaper. Han er ofte sitert i publikasjoner som The Economist, Wall Street Journal og The Times. Han er sammen med Gary Hamel grunnlegger av The Management Innovation Lab (MLab), som er et unikt partnerskap mellom akademia og bedrifter for å utvikle bedre ledelsesmodeller.