Barn lager tekster (Heftet)

Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning

Forfatter:

Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.)

Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 158
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202405960
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Språk, tekst og matematikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn lager tekster
Barn begynner tidlig å produsere tekst og utforske skriftspråket. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pålegger de voksne å støtte barns initiativ til blant annet å skrive og diktere tekst. Barn lager tekster handler både om barns egen mangfoldige tekstproduksjon og skriving og om hvordan voksne kan støtte dem i prosessen med å lage tekster. I boka har åtte forskere skrevet hvert sitt kapittel som hver på sin måte viser hvordan barns deltakelse i teksthendelser, både hjemme og i barnehagen, er grunnlag for utvikling av literacy. Vi møter barn fra to til fem år i samspill med hverandre, med barnehagelærere, assistenter og foreldre. Barna maler, tegner, skriver og prater med voksne om det de holder på med på papir og skjerm.
Boka er skrevet for studenter ved barnehagelærerutdanningen, forskere, ansatte i barnehagen, foreldre og andre som interesserer seg for denne tematikken.

Til toppen

Forfatter(e)
Marit Holm Hopperstad er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds minne, høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er knyttet til barns meningsskaping med tegning, skriving og multimodale tekster i barnehage og skole. I sin forskning retter hun søkelyset både mot barnas meningsskapende uttrykk og de kulturelle og sosiale kontekster disse uttrykkene formes i. Hun har publisert sin forskning i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter og vært medforfatter til flere bokkapitler. Hopperstad har også utgitt boken Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning.

Henriette Jæger er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i barns språk, litteratur og kultur og har skrevet en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Eva Maagerø er dosent i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun underviser ved master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Sørøst-Norge og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år.
Marit Semundseth er høgskolelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser og vitenskaplige publikasjoner omhandler i hovedsak barns tekstproduksjon og skriving i barnehage, hjem og grunnskolens 1. trinn, samt barns overgang fra barnehage til skole. Hun har også vært bidragsyter i flere fagbøker.