Alt du trenger å vite om pensjon (Innbundet)

Forfatter:

Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202640514
Kategori: Velferdsrett , Finans , Organisasjon og ledelse og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett, Finans, Organisasjon og ledelse, Velferdsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Alt du trenger å vite om pensjon

Vet du hva du kommer til å ha å leve av når du blir eldre? Og hva du selv kan gjøre allerede nå for å påvirke det? Og hvis du er arbeidsgiver eller tillitsvalgt: Hvordan bistå ansatte/medlemmer med å finne frem i pensjonsjungelen uten å gå over i rådgiverrollen? Hva er de prinsipielle forskjellene på de ulike pensjonsordningene?

I Alt du trenger å vite om pensjon er temaet pensjon fremstilt på en lettfattelig måte. Denne utgaven er oppdatert med ny offentlig tjenestepensjon og AFP, egen pensjonskonto og andre viktige endringer.

Ved hjelp av praktiske eksempler og illustrasjoner ser du hvilke konsekvenser de aktuelle pensjonsvalgene vil ha enten du representerer arbeidsgiver eller arbeidstaker. Du får oversikt over helheten i pensjonssystemet, og et godt grunnlag for egen økonomiplanlegging i alle livsfaser. Boken er rik på nyttige tips og synliggjør mulige fallgruver.

Som leser får du en brukervennlig oversikt over pensjon fra folketrygden og arbeidsforhold samt private ordninger. Følgende tema behandles:

  • Alderspensjon
  • AFP – avtalefestet pensjon
  • Annen førtidspensjon, gavepensjon og pensjon for lønn over 12 G
  • Uføreytelser
  • Etterlattepensjon
  • Livsløpsøkonomi
Alt du trenger å vite om pensjon henvender seg både til privatpersoner/ansatte, fagforeninger og virksomheter i privat og offentlig sektor. I arbeidstakeroganisasjonene og bedriftene vil boken være spesielt nyttig for alle som arbeider med pensjon, økonomi og seniorpolicy m.m.

Til toppen

Forfatter(e)

Hilde Nordstoga er jurist og fagsjef i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS. Hun har i en årrekke arbeidet som juridisk og økonomisk rådgiver innenfor pensjonsområdet og har bred erfaring som kurs- og foredragsholder. Nordstoga har også skrevet fagartikler for ulike tidsskrifter. Hun har tidligere arbeidet med pensjons- og trygdeytelser etter folketrygdloven og internasjonale trygdeavtaler.

Alexandra Plahte er jurist og er leder i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS. Hun har i alle år bistått som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter, forbund/fagforeninger og deres ansatte/medlemmer innenfor pensjon. Plahte kombinerer jus med økonomi og er kjent for sine evner til å formidle komplekst stoff på en forståelig måte. Hun brukes mye som foredragsholder og er stadig å se i media.