Aksjonsforskning (Heftet)

I skole og utdanning

Forfatter:

Tom Tiller (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 252
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788276345384
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Aksjonsforskning

Aksjonsforskning har som siktemål å diskutere aksjonsforskningen på nært hold. Boka er offensiv og konstruktiv. Artiklene formidler teoretisk innsikt, forskningsgrep og eksempler på aksjonsforskning. Det legges vekt på å dokumentere aksjonsforskningens særpreg gjennom kritiske analyser og refleksjoner. I noen av artiklene inviteres leserne inn i aksjonsforskerens eget verksted og får sjansen til å følge prosessene fra innsiden. I andre artikler forteller forfatterne om hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter de møter som aksjonsforskere. Vi finner også eksempler på at forskere i ettertid reflekterer over det som gikk tapt når forskningsmiljøene ikke tillater, motiverer eller åpner for aksjonsforskning.

Boka er skrevet av skoleforskere med variert erfaingsbakgrunn. Flertallet av forfatterne arbeider ved Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP) ved Universitetet i Tromsø.

Til toppen

Forfatter(e)

Tom Tiller er professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring samme sted, og har en delstilling som forskningsleder i Framtiden i våre hender. Tiller har publisert en rekke bøker og artikler.