Å tenke kritisk sammen (Heftet)

Kritisk tenkning i dialogiske undervisningspraksiser

Forfatter:

Hans Erik Bugge og Alexandre Dessingué

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202689148
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å tenke kritisk sammen

Denne boken henvender seg til lærere, lærerstudenter og forskere som ønsker å utvikle dypere innsikt i hvordan kritisk tenkning kan forstås og gjøres om til praktisk klasseromsundervisning.

Å tenke kritisk har alltid hatt en sentral plass i demokratiske land, men er enda viktigere i dagens komplekse informasjonssamfunn. Den nye utdanningsreformen LK20 har en bred tilnærming til kritisk tenkning som en grunnholdning til både kunnskap, selvinnsikt og til verden. Denne kompetansen er nødvendig for å skille mellom det sanne og det usanne, når vi snakker med andre og når vi tar viktige avgjørelser og deltar i samfunnet.

Flere forskere har problematisert mangelen på studier som viser hvordan kritisk tenkning kan integreres i klasserommet. Her har forskere og lærere i ulike land jobbet sammen om kritisk tenkning. Forslagene de presenterer i denne boken er både forsknings- og erfaringsbaserte.

Til toppen

Andre utgaver

Å tenke kritisk sammen
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Hans Erik Bugge er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), Universitetet i Stavanger. Han underviser også i spansk lingvistikk og latinamerikansk historie og kulturkunnskap ved Institutt for fremmedspråk (IF), Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser er blant annet knyttet til kritisk pedagogikk og elevers metakognitive utvikling i språklæringsprosesser. Han har vært deltakende forsker i CLAE-prosjektet siden 2017.

Alexandre Dessingué er professor i literacystudier og historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), Universitetet i Stavanger. Hans forskningsinteresser er knyttet til bruk og misbruk av fortiden og inkluderer studier av kollektive og kulturelle minner, historisk og kritisk bevissthet og kritisk literacy. Han har siden 2017 ledet det europeiske prosjektet CLAE som er bakgrunnen for denne boken.