Watch Videos

Språkvideoer for engelsk, fransk, spansk og tysk

Fag: Engelsk fellesfag, Fransk 1, Fransk 2, Spansk 1, Spansk 2, Tysk 1, Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Watch Videos

Online videoressurs for lærere og elever som inneholder språkfilmer til muntlig øving i engelsk og fremmedspråk i videregående skole og voksenopplæring.

watch.cappelendamm.no

For prøvetilgang
gå til Titler/Bestilling og velg det språket du ønsker prøvetilgang til.

Levende bilder gir levende språkundervisning!
Filmene tar elevene med til byer og land der disse fremmedspråkene er morsmålet. De guides trygt av en av byens unge innbyggere gjennom temaer som historie, geografi, matkultur, hverdagsliv og språk, men blir også invitert med guidene hjem. Elevene vil enkelt kunne trekke linjer til sine egne liv, og dermed er samtalene i gang! Watch Videos egner seg følgelig godt for muntlig øving og som grunnlag for aktiviteter – og som en motivasjon og igangsetter ved introduksjon av nye emner der kulturkunnskap og kommunikasjon står sentralt.

Differensiering og omvendt undervisning
Til hvert språk hører det en fyldig veiledning som ligger i nettressursen. Der får språklæreren mange gode tips til hvordan filmene kan brukes i klasserommet, men veiledningen vil også kunne nyttes av elevene ved forberedelser, gruppearbeider eller ved muntlige prosjekter. Veiledningene inneholder også transkripsjoner av filmene, ordforklaringer, arbeidsark og mye mer. Watch Videos er vel tilrettelagt for differensiering.

Nivå:
Fremmedspråk II. Fremmedspråk I, Vg2.
Engelsk SF Vg1 og YF Vg1 og 2.

Omfang:
Engelsk: 60 filmer
Tysk: 42
Fransk: 42
Spansk: 35

Se demo på www.watch.cdu.no

Watch Videos er lisensbasert. Du kjøper årslisens til det språket som er aktuelt for dine elever.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling