Vidas. Spansk I

Fag: Spansk 1
Nivå: Vg1, Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet, R94
Komponent: Alt-i-ett-bok, Arbeidsbok, CD, Digital ressurs, Fagnettsted, Tekstbok
Om læreverket Vidas. Spansk I

Vidas ble revidert første gang og tilpasset den nye læreplanen for Spansk I under Kunnskapsløftet i 2006 og 2007. Læreverket er i 2012/2013 revidert for andre gang med alt-i-ett-bøker per årstrinn og nytt format. Variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progresjon er fortsatt viktige stikkord.

2012/2013: Alt-i-ett-bøker og nytt format
Revisjonen av Vidas bygger på tilbakemeldinger etter en større brukerundersøkelse blant spansklærere. Tekstmengden i de reviderte utgavene er noe mindre nå, mens den grammatiske progresjonen er noe raskere. Forfatterne har lagt vekt på å strukturere øvingene etter vanskelighetsgrad slik at det skal være enkelt å tilpasse undervisningen. En stor del av tekst- og øvingsmaterialet er nytt og bedre tilpasset kompetansemålene i læreplanen.

VIDAS NYE NETTRESSURSER
På læreverkets nettsted får elevene jobbe selvstendig med grammatikkoppgaver, vokabular, lytteøvelser, grammatikkforklaringer og Glosemesteren, samt at de kan lytte til alle tekstene fra boken. Nettstedet vil fortsette å være gratis.

Nytt for de reviderte utgavene er en eget og lukket lærerressurs til hver av bøkene. Her vil læreren finne forslag til årsplaner og undervisningsopplegg, planer for hvert av kapitlene, fasiter, videoer, sanger og mye annet. Skoler/faglærere kjøper lisens til lærernettstedet på www.cdu.no

KOMPONENTER
Alt-i-ett-bøker
Elevnettsted, gratis
Lærernettsted, årstrinnslisens

Vidas 1 og 2 (2006/2007)
Vidas 1 har fargerik lay-out med korte tekster som vektlegger språkets form- og innholdsside. Læreboka har temainndeling, flere sanger og enkle lytteoppgaver. Det er minigrammatikk og toveis ordliste bak i boka.

Øvingsboka har grammatikkforklaringer underveis og henvisninger til minigrammatikken. Den har fordypningstekster, ordboksoppgaver og uttaleoppgaver i tre nivåer som gir gode differensieringsmuligheter.

I Vidas 2 er tematikken er en blanding av kulturkunnskap, historie og hverdagsliv fra begge språkområder. Relevant grammatikk til hvert kapittel blir gjennomgått i øvingsboka og er grundig forklart i grammatikken. Progresjonen i tekstene og grammatikken er nøye tilpasset målene i læreplanen.

Differensiering og bevissthet om egen læring
Øvingsbøkene har repetisjonsoppgaver til hvert tema og selvevalueringsskjemaer slik at elevene kan få et reflektert forhold til sin egen språkopplæring – i tråd med læreplanene. Oppgavene er differensierte slik at alle skal møte utfordringer og oppleve mestring. I tekstbøkene er det fordypningstekster til hvert tema for de som ønsker en ekstra utfordring.

Vidas på nett
På fagnettstedet finner du varierte oppgaver til alle kapitlene i boka, læreveiledning og lenker til spanske og latinamerikanske nettsteder med relevant informasjon.

Til toppen

Forfatter(e)
Liv Kristiane Bugge er siviløkonom, har hovedfag i spansk og har tatt diverse fag innenfor allmenn lingvistikk, latin og norsk som annetspråk. Hun har undervist i videregående skole, ved NHH og ved Universitetet i Bergen. For tiden arbeider hun som seniorkonsulent ved UiB. Bugge er medforfatter av Cappelen Damms spanskverk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Ana María Avilés Ruiz er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i spansk og mellomfag i engelsk. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og i Málaga, Spania. Avilés Ruiz begynte å undervise ved Ulsrud videregående skole i Oslo i 1999. Hun har jobbet ved UKS (Utenriksdepartementet Kompetanse Senter), og ble tilsatt i sin nåværende stilling som lektor ved Oslo Katedralskole i 2006. Siden 2006 har hun også vært del av forfatterteamet bak Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vg2 - Vamos 2 og Vidas 2.

Svein Halvorsen er lektor med hovedfag i historie, mellomfag i spansk og grunnfag i nordisk. Han har arbeidet i den videregående skolen i Oslo siden 1987 og er i dag tilsatt ved Ulsrud videregående skole. Han har videre arbeidet som konsulent og oversetter for Gyldendal Norsk Forlag, og han er medforfatter av Cappelen Damms lærebøkene i spansk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Titler/bestilling