Vi i verden 5-7

  • Fag: KRLE
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, CD, Lærerens bok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
     
Vi i verden er et helt nytt læreverk for barnetrinnet. Bøkene er helt i tråd med den nye læreplanen som innføres høsten 2008. Vi i verden hjelper dere til en undervisning i tråd med menneskerettighetene. Alle læreplanens religioner og livssyn er likestilt når det gjelder framstilling og arbeidsmåte, og de blir likeverdig behandlet på hvert årstrinn.

Religioner og livssyn utenom kristendommen er gitt stor plass. Dette gjelder også filosofi- og etikkstoffet. Vi i verden gir elevene et bredt grunnlag for refleksjon og kompetansebygging.

Den nye læreplanen legger større vekt på elevenes egen refleksjon, evne til å ta stilling, og valg. Læreren får stor valgfrihet i sin undervisning. Vi har lagt vekt på at elever fra ulike tradisjoner skal finne noe av sitt på hvert trinn. I filosofi og etikk får elevene solid faktakunnskap som basis for etiske refleksjoner. Vi i verden ivaretar læreplanens intensjoner og kompetansemål.

Elevbok
Denne boken er en lesebok for alle på hvert trinn. Elevboken har god differensiering både i lesetekster og oppgaver. Tilrettelagte tekster i faktabasert nøkkelstoff og fortellinger gir elevene god bakgrunn for dialog og refleksjon. Filosofisk samtale som arbeidsmåte er tilfasset trinnet. Bildestoffet er variert, og bildetekstene er skrevet i en godt lesbar skrifttype. Oppgavestoffet er delt inn i studieoppgaver, samtaleoppgaver og samarbeidsoppgaver. Boken har «Filosofisk hjørne» som et gjennomgående element. Dette bidrar til at elevene blir aktivisert, og de får erfaring og øvelse i å vurdere og i å ta stilling. De blir bevisstgjort ulike måter å lære på og får øve på dialog og aktiv refleksjon. Elevboken er organisert slik at det er lett og tydelig å identifisere hvilken tradisjon en er innenfor. Boken kan derfor lett brukes i temaorganisert undervisning.

Cd
Her vil du finne sanger, musikk, resitasjon og innleste fortellinger. Deler av fortellingsstoffet i elevboken blir tilgjengelig for alle, og er grunnlag for å løse oppgaver i boken.

Lærerens bok
Boken har et grundig bakgrunnsstoff differensiert i to nivå: en kortversjon og en utdypende versjon for dem som vil gå grundigere inn i stoffet. Lærerens bok inneholder skjematiske oversikter til hvert hovedtema. Skjemaene tydeliggjør læringsmål, og de gir en god oversikt over hvordan grunnleggende ferdigheter øves i temaet. Metodestoffet gir kommentarer og tips til oppgavestoffet i elevboken. Et eksemplarisk opplegg, der en arbeidsmetode blir utdypet, fins også til hvert tema. Her er det ekstra tekster og materiale til utvidelse av og fordypning i det som står i elevboken. Lærerens bok tydeliggjør og drøfter de arbeidsmåtene som særlig må gjøres kjent for foresatte som eventuelt vil melde fritak.

Fagnettsted
På fagnettstedet til verket er det interaktive oppgaver til hvert kapittel i grunnbøkene. Fagnettstedet har også kapittelprøver på to ulike nivå, og spill. Margtekstene fra elevboken ligger som redigerbar tekstfil. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i bøkene:
Vi i verden 5 Elevbok
Vi i verda 5 Elevbok (nynorsk)
Vi i verden 5 Lærerens bok (utdrag)
Vi i verden 6 Elevbok
Vi i verda 6 Elevbok (nynorsk)Vi i verden 6 Lærerens bok
Vi i verden 7 Elevbok
Vi i verda 7 Elevbok (nynorsk)
Vi i verden 7 Lærerens bok (utdrag)

Forfatterbilde

Mari Ann Berg

Mari Ann Berg er utdannet adjunkt og har vært øvingslærer i barneskolen i mange år. Hun har bred undervisningserfaring fra hele grunnskolen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Beate Børresen

Beate Børresen er magister i idéhistorie og førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Peder Nustad

Peder Nustad har teologi hovedfag og pedagogikk og sosiologi i fagkretsen, og er ansatt som undervisningsmedarbeider ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.