Vi i verden 1-4

Fag: KRLE
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Vi i verden 1-4

Vi i verden er et læreverk i KRLE for barnetrinnet. Bøkene følger læreplanen fra 2008. I Vi i verden er alle religioner og livssyn likestilt når det gjelder framstilling og arbeidsmåte, og de blir likeverdig behandlet på hvert årstrinn.

Lærestoff i KRLE for småskoletrinnet til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.

Religioner og livssyn utenom kristendommen er gitt stor plass. Filosofi og etikk er også grundig behandlet, med stor vekt på filosofisk samtale som arbeidsmåte.

Fagstoffet blir presentert gjennom et rikt fortellingsstoff, korte lesetekster og varierte bilder.

Metodestoffet underbygger arbeidet med grunnleggende ferdigheter, med særlig vekt på at RLE kan bli et verktøyfag for grunnleggende lese- og skriveopplæring. Verket har god differensiering i lesetekster og oppgaver, og hjelper elevene til kunnskap og erfaring med samtale og refleksjon. Elevene får erfaring og øvelse i å vurdere og i å ta stilling. De blir bevisstgjort ulike måter de lærer på, og de får øve på dialog og aktiv refleksjon. Filosofisk samtale med barn blir introdusert i et metodekapittel, og konkrete opplegg blir presentert innenfor alle hovedområdene. Vi i verden ivaretar læreplanens intensjoner og kompetansemål.

Elevbok
Elevboken er organisert etter læreplanens hovedområder. Det er alltid lett og tydelig å identifisere hvilken tradisjon en er innenfor. Boken skal være en lesebok for alle på alle trinn. Elever på ulikt lesenivå vil kunne tilegne seg kunnskap gjennom tekster de kan mestre. Lesetekstene er knyttet til fortellingsstoffet som læreren finner i Lærerens bok, og er skrevet i en godt lesbar skrifttype. Elevboken på 1. trinn er en kombinert lese- og arbeidsbok (engangsbok).

Arbeidsbøker
På 1. trinn er det en kombinert lese- og arbeidsbok i farger. På 2., 3. og 4. trinn er det en egen arbeidsbok med varierte elevoppgaver som følger temaene i elevboken. Arbeidsbøkene har tradisjonelle arbeidsbokoppgaver og er i svart/hvitt.

Ved å bruke arbeidsbøkene får elevene øvelse i de grunnleggende ferdighetene samtidig som elevene lettere kan nå målene i faget.

Til arbeidsbøkene på 3. og 4. trinn er det utarbeidet lærerveiledninger. Disse finner du HER!

Lærerveiledningene inneholder:

- forslag til hvordan læreren kan forberede arbeidet
- beskrivelse av innhold og arbeidsmåter
- vurdering og omtale av videre arbeid og oppfølging av oppgavene


Cd
Her vil du finne sanger, musikk og innlest fortellingsstoff.

Lærerens bok
Lærerens bok har et grundig bakgrunnsstoff til støtte for læreren innenfor alle tradisjoner og temaer. Boken inneholder også flotte lysark. Fortellingsstoffet for elevene er utdypet med kontrollspørsmål og forslag til samtaletema. Oppgavestoffet legger i stor grad opp til aktiviteter der arbeid med språket er sentralt. Metodestoffet legger godt til rette for tverrfaglig arbeid og temaorganisering av undervisningen, og er variert med tanke på elevenes ulike læringsstiler. Her er det ekstra tekster og materiale til utvidelse av og fordypning i det som står i elevboken. Lærerens bok tydeliggjør og drøfter de arbeidsmåtene som særlig må gjøres kjent for foresatte som eventuelt vil melde fritak.

Fagnettsted
Vi i verden 1–4 har et eget fagnettsted, på både bokmål og nynorsk, med interaktive oppgaver til fagstoffet. Oppgavene er differensierte, og alle elever vil kunne finne oppgaver de kan mestre. Oppgavene fordrer ikke stor grad av skriveferdighet. På fagnettstedet vil elevene også finne spill der de kan øve på kunnskapsstoffet. Alle trinn i verket har stoff og oppgaver på nett, gratis for alle brukere.

Her kan du bla i bøkene:

Vi i verden 1 Elevbok
Vi i verda 1 Elevbok (nynorsk)
Vi i verden 2 Elevbok
Vi i verda 2 Elevbok (nynorsk)
Vi i verden 2 Lærerens bok (utdrag)
Vi i verden 3 Elevbok
Vi i verda 3 Elevbok (nynorsk)
Vi i verden 4 Elevbok
Vi i verda 4 Elevbok (nynorsk)
Vi i verden 4 Lærerens bok (utdrag)

Til toppen

Forfatter(e)

Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

Titler/bestilling