Vekst

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg 2

  • Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Helse- og oppvekstfag, Yrkesutøvelse, Samfunnsfag, Samfunnsfag
  • Nivå: Yrkesfag Vg2
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, Digital ressurs
Titler/Bestilling
     
Vekst 2015
Læreverket Vekst for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2015. Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et dominerende læreverk på BUA-utdanningen og har vært brukt både i videregående skole og i voksenopplæring med mange fornøyde brukere.

I arbeidet med revisjonen gikk vi ut fra en brukerundersøkelse der vi spurte BUA-lærerne om deres erfaringer med første utgave av Vekst og om læreverkene i BUA-faget, generelt. Vi fikk tydelige svar om hvilke lærebøker skolen ønsker seg. Det viktigste signalet var et sterkt ønske om å kunne undervise etter et praksisorientert læreverk med gode differensieringsmuligheter som gjør det enkelt å tilpasse undervisningen til alle elever.

Det nye nettstedet
Parallelt med revisjonene av bøkene, utviklet vi et nytt nettsted for Barne- og ungdomsarbeiderfag med varierte og gode ressurser for både lærere og elever. Elevnettstedet er åpent og gratis. Lærernettstedet er også gratis, men krever innlogging.

Tydelig struktur – rett på sak
Den nye utgaven av Vekst har en bedre og mer fullstendig tilpasning av fagstoffet til kompetansemålene. Her var tilbakemeldingene klare: alle læreplanmålene måtte være dekket!
Et annet hovedmål ved revisjonen er å skape en ryddig og tydelig struktur på tekstene, mange av respondentene så frem til et læreverk som går mest mulig rett på sak i fremstillingen av fagstoffet.
Det er også lagt vekt på tydelige og gjenkjennelige visuelle elementer i bøkene. Dette åpner for variasjon i presentasjonene av lærestoffet og gjør det enklere for elevene å finne fram til ulike typer av innhold.
Oppgavene er selvsagt grundig oppdatert, og vi fyller blant annet på med nye oppgaver der eleven skal bruke digitale kilder. En bevisst tilpasning av språket for denne målgruppen inngår også som en viktig del av revisjonen.

Praksisorientert, virkelighetsnært
Lærerne er opptatt av at de ulike aldersgruppene som BUA-faget tar opp, og hverdagen på de vanligste arbeidsstedene for barne- og ungdomsarbeidere, skal beskrives og være til stede gjennom hele læreverket.
Dette har vi forsøkt å gjennomføre ved å følge barn og unge i ulike aldersgrupper i barnehager, skole, SFO og fritidstilbud for ungdom. De nye Vekst-bøkene er fulle av virkelighetsnære eksempler (caser) om ulike situasjoner og utfordringer som en barne- og ungdomsarbeider kan komme opp i, i forhold til barn og ungdommer i forskjellig alder og i yrkesutøvelsen generelt. På den måten kobler vi teoristoffet til praksis og gjør det lettere for eleven å oppfatte og ta til seg innholdet.

Begrepsapparat og ordforklaringer
Sentrale fagbegreper er samlet i en oversikt og forklart på en kortfattet og tydelig måte helt i starten av hvert kapittel. Vanskelige ord er forklart i margen. I tillegg er det en oppslagsliste bak i boken der eleven raskt kan finne tilbake til forklaringene både av vanskelige ord og av sentrale fagbegreper i boken.


Mer om Vekst (2007-utgaven)
Målet med Vekst har fra starten av vært å presentere et læreverk der eleven engasjeres gjennom ulike spørsmål og henvisning til nettsteder underveis i teksten – et "elevaktivt" læreverk. Dette er et viktig element for å skape dynamikk i undervisningen og inspirere elevene til å utvikle den forståelse som kreves for å nå kompetansemålene i læreplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Forfatterne har dessuten lagt stor vekt på å få bøkene så nært knyttet til praksis som mulig.

Bøkene er bygd opp med en struktur hvor det foran hvert kapittel er spørsmål eller påstander som skal inspirere eleven til å finne frem til det de kan om temaene i kapitlet – en igangsetter for læring. Alle kapitlene har margtekst med de viktigste hovedpunktene i teksten. Disse tekstene egner seg godt til å lese først for å få en rask oversikt over kapitlet, og de fungerer godt som repetisjon og oppsummering.

Fagnettsted: http://hofag.cdu.no/

Forfatterbilde

Camilla Engh

Camilla Engh er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag, og har etterutdanning i blant annet spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Martin Westersjø

Martin Westersjø er lektor med fagene samfunnsfag, historie og idrett. Han har i mange år undervist ved Kristiansand katedralskole Gimle, og er i tillegg timelærer ved Universitetet i Agder. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.