Vamos. Spansk II

Fag: Spansk 2
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponent: Alt-i-ett-bok, Arbeidsbok, CD, Digital ressurs, Fagnettsted, Tekstbok
Om læreverket Vamos. Spansk II

Gjennomtenkt progresjon med korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form- og innholdsside har preget Vamos fra starten og gjort det til det mest brukte spanskverk i videregående skole.

Hele læreverket ble grundig revidert i 2012 og 2013 med alt-i-ett-bøker i et større format. Formatet gir rom for en innbydende presentasjonsmåte og et mer rikholdig billedmateriale. En stor del av tekst- og øvingsmaterialet er nytt, og det er bedre tilpasset kompetansemålene i læreplanen. Kommunikasjon står fortsatt sentralt og bøkene legger like stor vekt på Spania som på Latin-Amerika.

Komponenter 2012/2013-utgavene:

• alt-i-ett-bøker
• unibøker
• brettbøker
• elevnettsteder, gratis
• lærernettsteder, årstrinnslisens per bok

vamos.cappelendamm.no

Vamos 2006/2007
Vamos 1 har stor variasjon i sjangrer og kommunikasjonssituasjoner. Læreboka har temainndeling, mange sanger og enkle lytteoppgaver. Det er minigrammatikk og toveis ordliste bak i boka.
Øvingsboka har grammatikkforklaringer underveis og henvisninger til minigrammatikken. Den har fordypningstekster, ordboksoppgaver og uttaleoppgaver i tre nivåer som gir gode differensieringsmuligheter.

I Vamos 2 er tematikken en blanding av kulturkunnskap, historie og hverdagsliv fra begge språkområder. Relevant grammatikk til hvert kapittel blir gjennomgått i øvingsboka og er grundig forklart i grammatikken. Progresjonen i tekstene og grammatikken er nøye tilpasset målene i læreplanen.

Differensiering og bevissthet om egen læring
Øvingsbøkene har repetisjonsoppgaver til hvert tema og selvevalueringsskjemaer slik at elevene kan få et reflektert forhold til sin egen språkopplæring – i tråd med læreplanene. Oppgavene er differensierte slik at alle skal møte utfordringer og oppleve mestring. I tekstbøkene er det fordypningstekster til hvert tema for de som ønsker en ekstra utfordring.

Vamos på nett
På fagnettstedet finner du varierte oppgaver til alle kapitlene i boka, læreveiledning og lenker til spanske og latinamerikanske nettsteder med relevant informasjon.

Komponenter 2006/2007:
• tekstbok
• øvingsbok med fasit
• elev-cd
• lærer-cd
• lærerveiledning på nett
• elevnettsted med lydfiler (mp3)

Til toppen

Forfatter(e)
Liv Kristiane Bugge er siviløkonom, har hovedfag i spansk og har tatt diverse fag innenfor allmenn lingvistikk, latin og norsk som annetspråk. Hun har undervist i videregående skole, ved NHH og ved Universitetet i Bergen. For tiden arbeider hun som seniorkonsulent ved UiB. Bugge er medforfatter av Cappelen Damms spanskverk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Ana María Avilés Ruiz er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i spansk og mellomfag i engelsk. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og i Málaga, Spania. Avilés Ruiz begynte å undervise ved Ulsrud videregående skole i Oslo i 1999. Hun har jobbet ved UKS (Utenriksdepartementet Kompetanse Senter), og ble tilsatt i sin nåværende stilling som lektor ved Oslo Katedralskole i 2006. Siden 2006 har hun også vært del av forfatterteamet bak Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vg2 - Vamos 2 og Vidas 2.

Svein Halvorsen er lektor med hovedfag i historie, mellomfag i spansk og grunnfag i nordisk. Han har arbeidet i den videregående skolen i Oslo siden 1987 og er i dag tilsatt ved Ulsrud videregående skole. Han har videre arbeidet som konsulent og oversetter for Gyldendal Norsk Forlag, og han er medforfatter av Cappelen Damms lærebøkene i spansk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Titler/bestilling