Vamos. Spansk II

Fag: Spansk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Vamos. Spansk II

Gjennomtenkt progresjon med korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form- og innholdsside har preget Vamos fra starten og gjort det til det mest brukte spanskverk i videregående skole.

Hele læreverket ble grundig revidert i 2012 og 2013 med alt-i-ett-bøker i et større format. Formatet gir rom for en innbydende presentasjonsmåte og et mer rikholdig billedmateriale. En stor del av tekst- og øvingsmaterialet er nytt, og det er bedre tilpasset kompetansemålene i læreplanen. Kommunikasjon står fortsatt sentralt og bøkene legger like stor vekt på Spania som på Latin-Amerika.

Komponenter 2012/2013-utgavene:

• alt-i-ett-bøker
• unibøker
• brettbøker
• elevnettsteder, gratis
• lærernettsteder, årstrinnslisens per bok

vamos.cappelendamm.no

Til toppen

Forfatter(e)
Liv Kristiane Bugge er siviløkonom, har hovedfag i spansk og har tatt diverse fag innenfor allmenn lingvistikk, latin og norsk som annetspråk. Hun har undervist i videregående skole, ved NHH og ved Universitetet i Bergen. For tiden arbeider hun som seniorkonsulent ved UiB. Bugge er medforfatter av Cappelen Damms spanskverk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Ana María Avilés Ruiz er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i spansk og mellomfag i engelsk. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og i Málaga, Spania. Avilés Ruiz begynte å undervise ved Ulsrud videregående skole i Oslo i 1999. Hun har jobbet ved UKS (Utenriksdepartementet Kompetanse Senter), og ble tilsatt i sin nåværende stilling som lektor ved Oslo Katedralskole i 2006. Siden 2006 har hun også vært del av forfatterteamet bak Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vg2 - Vamos 2 og Vidas 2.

Svein Halvorsen er lektor med hovedfag i historie, mellomfag i spansk og grunnfag i nordisk. Han har arbeidet i den videregående skolen i Oslo siden 1987 og er i dag tilsatt ved Ulsrud videregående skole. Han har videre arbeidet som konsulent og oversetter for Gyldendal Norsk Forlag, og han er medforfatter av Cappelen Damms lærebøkene i spansk for videregående skole - Vidas og Vamos.
Titler/bestilling