Vamos. Spansk II

Fag: Spansk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Vamos. Spansk II

Gjennomtenkt progresjon med korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form- og innholdsside har preget Vamos fra starten og gjort det til det mest brukte spanskverk i videregående skole.

Vamos har tekster godt tilpasset ungdom, og alt lærestoff er strukturert etter tematikk og vanskelighetsgrad. Progresjonen er nøye gjennomtenkt og læreverket har korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form. Dette gir rom for differensiering, samtidig som kompetansemålene er godt ivaretatt. Det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika i verket.

Komponenter

• alt-i-ett-bøker
• unibøker
• brettbøker
• elevnettsteder, gratis
• lærernettsteder, årstrinnslisens per bok

vamos.cappelendamm.no

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Liv Kristiane Bugge er siviløkonom, har hovedfag i spansk og har tatt diverse fag innenfor allmenn lingvistikk, latin og norsk som annetspråk. Hun har undervist i videregående skole, ved NHH og ved Universitetet i Bergen. For tiden arbeider hun som seniorkonsulent ved UiB. Bugge er medforfatter av Cappelen Damms spanskverk for videregående skole - Vidas og Vamos.

Ana María Avilés Ruiz er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i spansk og mellomfag i engelsk. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og i Málaga, Spania. Avilés Ruiz begynte å undervise ved Ulsrud videregående skole i Oslo i 1999. Hun har jobbet ved UKS (Utenriksdepartementet Kompetanse Senter), og ble tilsatt i sin nåværende stilling som lektor ved Oslo Katedralskole i 2006. Siden 2006 har hun også vært del av forfatterteamet bak Cappelen Damms spanskverk for videregående skole, Vg2 - Vamos 2 og Vidas 2.

Svein Halvorsen er lektor med hovedfag i historie, mellomfag i spansk og grunnfag i nordisk. Han har arbeidet i den videregående skolen i Oslo siden 1987 og er i dag tilsatt ved Ulsrud videregående skole. Han har videre arbeidet som konsulent og oversetter for Gyldendal Norsk Forlag, og han er medforfatter av Cappelen Damms lærebøkene i spansk for videregående skole - Vidas og Vamos.

Titler/bestilling