¡Vale!

Fag: Spansk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket ¡Vale!

¡Vale! er et spanskverk for begynnere. Gjennom nivåvariasjon og repetisjon av både oppgaver og tekster er det lagt opp til langsom progresjon med gradvis oppbygging av språket. Bøkene omhandler også latinamerikansk og spansk kultur og geografi.

Spansk 8-10 til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.

Tekstbok
Tekstene og dialogene i ¡Vale! tar opp hverdagssituasjoner som å hilse, snakke i telefonen og bestille mat og drikke. I tillegg fins stoff om spansk og latinamerikansk kultur. De ulike kapitlene inneholder ordlister og korte dialoger, etterfulgt av hovedtekst med tilhørende øvingsoppgaver. Elevene får også en oversikt over hvilke mål kapitlet har, og hva en kommer til å arbeide med. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål om eleven har nådd målene, en liten oppsummering og en oppfordring til å be om skjema for egenvurdering, slik at elevene hele tiden kan evaluere arbeidet sitt. Ekstratekster gir gode muligheter for differensiering.

Arbeidsbok
Målsetningen med ¡Vale! er at det skal være et læreverk det er lett å jobbe med både for lærere og elever. I arbeidsboken er det derfor lagt vekt på mange og differensierte oppgaver med jevnlige repetisjonsavsnitt. Oppgavene er fleksible og kreative og fokuserer på kommunikativ ferdighet.

Elevfasit
Elevfasiten gir svar på alle oppgaver i arbeidsboken.

Elev-cd
Det er viktig at elevene får kombinert det spanske skriftbildet med lytting, slik at de selv kan komme fram til noen enkle uttaleregler. Elev-cd-ene inneholder alle tekstene og sangene i tekstboken.

Lærerens bok
Lærerens bok inneholder kommentarer til samtlige kapitler i tekstboken, og her fins en mengde metodiske tips til de ulike nivåene. I tillegg finner du forslag til hvordan man kan gjøre spansk levende og gøy for elevene, samt instruksjoner til en mengde spill og leker. Lærerens bok inneholder flere varierte oppgaver som kopieringsunderlag og prøver til hvert repetisjonsavsnitt.

Lærer-cd
Cd-ene inneholder samtlige tekster, sanger og lytteøvelser til arbeidsboken og til prøvene.

Fagnettsted
Fagnettstedet er en integrert del av læreverket, men kan også brukes uavhengig av bøkene. Til alle kapitler i språkbøkene er det lagd kontrollspørsmål. Oppgavesettene er gruppert i to vanskelighetsgrader. Fagnettstedet vil være en viktig faktor i differensieringen av opplæringen og en ekstra motivasjon for elevene. Oppgavene egner seg både for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler (for eksempel Smartboard), og for individuelt arbeid. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Forfattere
¡Vale! er opprinnelig et svensk læreverk utviklet av Örjan Hanson og Inmaculada Moreno Teva. Danne Klingenberg har tilrettelagt verket for norske forhold.

Her kan du bla i noen av bøkene:
¡Vale! 1 Tekstbok
¡Vale! 1 Arbeidsbok

Til toppen

Titler/bestilling
Tilleggsmateriell