Under samme himmel 1-3

Fag: KRLE
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Under samme himmel 1-3

Under samme himmel dekker kunnskapsmålene i RLE-planen som innføres høsten 2008. Læreverket er utarbeidet i nært samarbeid med representanter for de forskjellige religionene, kirkesamfunnene og livssynsgruppene. I tillegg er en stor del av stoffet prøvd ut på elever.

Under samme himmel utfordrer elevene til selvstendig tenking og religionsdialog gjennom mye sammenliknende fagstoff. Læreverket gir elevene hjelp til å vurdere egne prestasjoner gjennom oppgavestoffet i boken og på fagnettstedet. Verket inneholder også egenvurderingsskjemaer. Alle religionene og livssynene blir behandlet på hvert trinn.

Elevbok
Bøkene har en leservennlig og oversiktlig utforming. Språket er tilpasset målgruppene på 8., 9. og 10. trinn, og vanskelige ord er forklart i løpende tekst. Stoffet er formidlet slik at det skal gi elevene mulighet for identifikasjon og gjenkjennelse, forståelse og refleksjon. Kompetansemålene er formulert som lett forståelige delmål i hvert kapittel.

Oppgavestoffet er variert og delt i vanskelighetsgrader, slik at det gir god hjelp til differensiering og tar høyde for elevenes ulike læringsstiler. Bøkene inneholder en rekke kunstbilder og illustrasjoner som er viktige hjelpemidler til å nå målene for faget. I tillegg gis det god veiledning i å gjennomføre filosofiske samtaler.

Under samme himmel 3 inneholder mye oppsummeringsstoff, noe som vil hjelpe elevene til å nå målene etter 10. trinn og være nyttig i eksamensforberedelser.

Cd
Cd-ene gir levende innfallsvinkler til deler av fagstoffet og inneholder alle salmene og sangene i elevbøkene. I tillegg fins samtaler med representanter for de forskjellige religionene og Human-Etisk Forbund om aktuelle spørsmål. De enkelte kuttene er gode igangsettere til diskusjoner og filosofiske samtaler. Cd-ene inneholder også fortellingsstoff formidlet av Helga Samset. På 10. trinn er det tre cd-er, hvor den ene inneholder hele Bibelen som «Den store fortellingen».

Lærerens bok
Lærerens bok gir metodiske tips, fyldig bakgrunnsstoff og ekstra oppgaver på kopieringsoriginaler. Den inneholder også en del av illustrasjonene i elevboken som transparenter, noe som kan lette samtalen rundt bildestoffet.

Fagnettsted
På fagnettstedet finner elevene de «test deg selv»-oppgaver som alle kapitler i elevboken henviser til. Her kan elevene undersøke om de har fått med seg det viktigste fagstoffet. Fagnettstedet gir også hjelp til å løse oppgaver i elevboken. Lenkesamlingen levendegjør stoffet og utfordrer elevene til fordypning og refleksjon. Her vil elevene finne ut mer om hvordan religionene og livssynene praktiseres, finne grunnlag for etisk og filosofisk tenkning, og de vil kunne se religionenes hellige steder og viktig kunst. Nye tekster og oppgaver legges ut etter ny plan 2008. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.


Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling