Under samme himmel (L02)

Fag: KRLE
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: L97
Om læreverket Under samme himmel (L02)

Hva er nytt?

 • Læreboka er tilpasset 2002-læreplan
 • Lærestoffet er forenklet - språket er enklere - omfanget er mindre
 • Mer lokalt tilvalg - mer om religionene i Norge
 • Større vekt på sammenligning av de hellige tekstene
 • Mer vekt på anvendt filosofi enn filosofihistorie
 • Bibelen som inspirasjonskilde også for film og musikk
 • Korte sammendrag etter hvert underkapittel
 • Mange nye bilder, i større grad knyttet til norske forhold
 • Nyttig tidslinje som viser Bibelens frelseshistorie

Hva er beholdt?

 • Samme brukervennlig layout
 • Samme struktur på spørsmål og oppgaver:
  • Undringsspørsmål til diskusjon og samtale
  • Spørsmål som elevene skal kunne besvare med utgangspunkt i boka eller seg selv
  • Oppgaver som krever oppslagsverk, Bibelen eller andre hellige tekster, ressurspersoner, Internett eller liknende

Nettsted med hjelp til oppgaveløsning.

Til toppen

Titler/bestilling