Tverrfaglig Elev- og lærernettsted

Digitale ressurser og oppgaver i de tre tverrfaglige temaene fra overordnet plan i fagfornyelsen (LK20)

Fag: Videregående
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Tverrfaglig Elev- og lærernettsted

Tverrfaglig er et nytt nettsted for lærere og elever som samler oppgaver fra flere ulike fag i de tre tverrfaglige temaene fra overordnet plan i fagfornyelsen (LK20). Nettstedet er gratis for elever og lærere.

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

Nettstedet er tematisk organisert. Hver leksjon gir god oversikt over aktuelle fag, kompetansemål og forventet tidsbruk, slik at lærere enkelt kan planlegge tverrfaglig samarbeid.

Nettstedet er gratis for elever og lærere.

Til toppen

Titler/bestilling