Tusen millioner 5-7. 2013

  • Fag: Matematikk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Grunnbok, Alternativ grunnbok, Oppgavesamling, Fasit, Lærerens bok, Digital ressurs
Titler/Bestilling
   

Tusen millioner 5-7 tar utgangspunkt i elevenes eget språk for å kunne utvikle solide og gode begreper. Gjennom aktiv deltakelse, samarbeid og mange ulike oppgavetyper øver elevene sin matematiske forståelse. I 2013 endrer vi omslagene og designen på kapitteloppslagene. Innholdet er det samme, og 2006-utgavene og 2013-utgavene kan brukes parallelt i samme klasse. Forrige utgave blir tatt ut av salg etter hvert som de gamle utgavene kommer til lager.

I Tusen millioner er det lagt vekt på å skape en myk overgang fra 4. til 5. trinn. Oppgavene er ordnet i tre vanskelighetsgrader for differensiert undervisning. Hvert årstrinn starter med en kort repetisjon, og det er lagt inn repetisjonsoppgaver etter hvert kapittel. For elever som trenger særskilt tilrettelagt undervisning, er det utviklet alternative grunnbøker med utfyllingsoppgaver.

Oppslag fra Tusen millioner

Grunnbok A og B
Hvert kapittel i grunnbøkene har samme struktur. I hoveddelen arbeider elevene med ett og ett delemne, før de gjennomfører en liten test. Etter testen arbeider elevene videre med flere øvingsoppgaver. Til slutt i kapitlet oppsummeres det viktigste lærestoffet.

Alternativ grunnbok A og B (engangsbøker)
De alternative grunnbøkene følger hovedbøkene kapittel for kapittel og kan brukes parallelt med de ordinære grunnbøkene av elever som trenger forenklet lærestoff. Tekstmengden er redusert, og trening av grunnleggende ferdigheter og begreper er vektlagt spesielt.  

Oppgavebok
Oppgaveboka inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader. Etter hvert kapittel fins også utforskningsoppgaver og repetisjonsoppgaver fra hele matematikkpensumet. 

Lærerens bok
Lærerens bok er en ringperm med veiledning og målark til kapitlene i grunnbøkene, kapittelprøver og kopieringsoriginaler.

Fasit til grunnbøkene og oppgaveboken
Fasiten inneholder løsninger på oppgavene i grunnbøkene og oppgaveboka.

Fasit til de alternative grunnbøkene
Fasiten inneholder løsninger på oppgavene i de alternative grunnbøkene.

Kartleggingsprøver i VOKAL
Helårsprøver og halvårsprøver til Tusen millioner 5 er nå tilgjengelige i VOKAL.

Tusen millioner 5-7 Digital
På fagnettstedet til Tusen millioner 5-7 fins interaktive oppgaver i tre vanskelighetsgrader til hvert kapittel i grunnbøkene, samt lenker til nyttige matematikknettsteder. Elevene får også tilgang til Max fri, som er et interaktivt øvingsprogram for tilrettelagt opplæring i matematikk. Elevlisensene er gratis, mens lærerlisensene koster kr 298 per stk.

Tusen millioner 5-7 Digital Lærerlisens
Tusen millioner 5-7 Digital Elevlisens

Illustrasjon elever, fra Tusen millioner 5-7

Her kan du bla i Tusen millioner-brosjyren

Forfatterbilde

Oddvar Aasen

Oddvar Aasen er lærer ved Flatåsen skole i Trondheim. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Toril Eskeland Rangnes

Toril Eskeland Ragnes er høyskolelektor ved Norsk Lærerakedemi, lærerhøgskolen i Bergen. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Anne Rasch-Halvorsen

Anne-Rasch-Halvorsen er høyskolelektor ved Høgskolen i Telemark, avdeling for lærerutdanning. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.