Tusen millioner 5-7, 2013

Fag: Matematikk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Tusen millioner 5-7, 2013

Tusen millioner 5-7 blir ikke revidert til fagfornyelsen. Det blir erstattet av Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm, som bygger videre på Radius.

Tusen millioner 5-7 tar utgangspunkt i elevenes eget språk for å kunne utvikle solide og gode begreper. Gjennom aktiv deltakelse, samarbeid og mange ulike oppgavetyper øver elevene sin matematiske forståelse. I 2013 endret vi omslagene og designen på kapitteloppslagene. Innholdet er det samme som i 2006-utgavene, og 2006-utgavene og 2013-utgavene kan brukes parallelt i samme klasse.

I Tusen millioner er det lagt vekt på å skape en myk overgang fra 4. til 5. trinn. Oppgavene er ordnet i tre vanskelighetsgrader for differensiert undervisning. Hvert årstrinn starter med en kort repetisjon, og det er lagt inn repetisjonsoppgaver etter hvert kapittel. For elever som trenger særskilt tilrettelagt undervisning, er det utviklet alternative grunnbøker med utfyllingsoppgaver.

Grunnbok A og B
Hvert kapittel i grunnbøkene har samme struktur. I hoveddelen arbeider elevene med ett og ett delemne, før de gjennomfører en liten test. Etter testen arbeider elevene videre med flere øvingsoppgaver. Til slutt i kapitlet oppsummeres det viktigste lærestoffet.

Alternativ grunnbok A og B (engangsbøker)
De alternative grunnbøkene følger hovedbøkene kapittel for kapittel og kan brukes parallelt med de ordinære grunnbøkene av elever som trenger forenklet lærestoff. Tekstmengden er redusert, og trening av grunnleggende ferdigheter og begreper er vektlagt spesielt.

Oppgavebok
Oppgaveboken inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader. Etter hvert kapittel fins også utforskningsoppgaver og repetisjonsoppgaver fra hele matematikkpensumet.

Lærerens bok
Lærerens bok er en ringperm med veiledning og målark til kapitlene i grunnbøkene, kapittelprøver og kopieringsoriginaler.

Fasit til grunnbøkene og oppgaveboken
Fasiten inneholder løsninger på oppgavene i grunnbøkene og oppgaveboken.

Fasit til de alternative grunnbøkene
Fasiten inneholder løsninger på oppgavene i de alternative grunnbøkene.

Til toppen

Titler/bestilling