Trigger Tilrettelagt

  • Fag: Naturfag
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Ungdomstrinnet
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Temahefte, Digital ressurs
Titler/Bestilling
 
Trigger - alt henger sammen med alt er et tilrettelagt læremiddel i naturfag for ungdomstrinnet.

Trigger - alt henger sammen med alt består av tre hefter og en nettressurs.

 

 

Nettressursen inneholder 10 læringsstier:
Atomer
Molekyler
Kjemiske forbindelser
Masse
Massetetthet
Krefter
Energi
Temperatur
Elektromagnetisk stråling
Celler

Hver læringssti innledes med en førtest og avsluttes med en ettertest. Læringsstiene inneholder tekst, animasjoner, filmer og oppgaver.

Trigger - alt henger sammen med alt er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Forfatterbilde

Jørgen Kolderup

Jørgen Kolderup er cand. scient, i biologi. Han jobber som høgskolelektor i naturfag ved Høgskolen i Vestfold. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.