Trigger Teknologi og design

Aktivitetsbasert læring og gode leseopplevelser

Fag: Matematikk, Naturfag, Teknologi og design
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Trigger Teknologi og design

Teknologi- & Designboka er en gjennomillustrert, detaljert og praktisk håndbok for lærere. Den retter seg mot alle lærere som underviser i naturfag, kunst og håndverk og matematikk. Boka innholder 14 praktiske teknologi- og designopplegg i tråd med læreplanens kompetansemål. Alle kan utføres i klasserommet med enkelt utstyr. Prosjektene omfatter plastforming, elektronikk og mekanikk.

Én bok - mange muligheter

De fleste byggeprosjektene kan brukes med elever fra og med 5. til og med 10. klassetrinn.

I boka finnes foruten pedagogiske tips, også konkrete råd om verktøy og innkjøp for å lette arbeidet med å bygge opp en fungerende og rimelig utstyrssamling for fagområdet.

Hver hoveddel innledes med praktisk og nyttig informasjon om feltet, faglig bakgrunnsstoff og innkjøpstips. Prosjektene er svært detaljerte og utførlig beskrevet, og i hvert enkelt ligger det innebygd variasjonsmuligheter som den mer erfarne lærer etter hvert kan utnytte.

Elevene arbeider med design fra idé til ferdig produkt. Det gir muligheter til å arbeide med både samfunnsfaglige, naturvitenskapelige, matematiske kulturelle, etiske og estetiske sider ved teknologi. Prosjektene kan varieres på utallige måter og gir også stort rom for tilpasset opplæring.

Elevmateriale

Det er laget forenklede og billedbaserte instruksjoner av hver enkelt prosjektbeskrivelse til elevene. De er samlet i hefter på ca. 40 sider som kan bestilles i pakker à 5.

Til toppen

Titler/bestilling