Trigger

Aktivitetsbasert læring og gode leseopplevelser

Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Trigger

Trigger er skrevet til K06 og blir ikke revidert til fagfornyelsen. Det nye læreverket Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm er en videreutvikling av Nova.

Teorien blir forståelig når den settes i sammenheng
Abstraksjonsnivået i naturfaget gjør at mange elever ikke klarer å henge med. Trigger innarbeider teorien ved å konkretisere og bruke hverdagsnære eksempler. Elevene opplever fenomen gjennom forsøk og aktiviteter med beskjedne materiellkrav. Bilder og enkle visuelle framstillinger illustrerer fagstoffet og inviterer til diskusjon.

Elevbøkene i Triggerserien har fått mye oppmerksomhet både for tekstenes innhold og måten de er skrevet på. Sammen med et rikholdig bildemateriale og spennende design har Trigger framstått som et bidrag til fornying av skoleboktradisjonen. Pensum presenteres med fengende bildebaserte oppslag, og tekstene er oppdelt i korte avsnitt hvor det er lett å identifisere hva innholdet handler om. Trigger har også et rikt utvalg av aktivitetsforslag og oppgaver.

Flere lærer med forenklet utgave
Trigger Forenklet utgave er utviklet i samarbeid med Senter for Pedagogiske Tekster, Høgskolen i Vestfold. Her har vi tatt vare på innholdet og aktivitetene i Trigger, men forenklet språket, tatt ut den vanskeligste teorien og brukt større fonter og linjeavstand for økt lesevennlighet. Erfaringer viser at opptil 1/3 av elevene vil ha glede av å benytte forenklet utgave, ikke minst fordi de kan bruke et tilpasset læremiddel i fellesundervisning med resten av klassen.

Lærerens bok inspirerer deg!
Lærerens evne til å engasjere og motivere er viktig. Lærerens bok gir deg det lille ekstra du trenger for å vekke elevenes nysgjerrighet. Her finner du historier som introduserer, krydrer og utdyper det elevene leser om. Den har oversikt over elevbøkene i firefargers faksimiler med ideer til hva du kan gjøre, fortelle og spørre om for å trigge elevene. For hvert hovedtema finner du ideer til hvordan du kan åpne akkurat denne undervisningsbolken. Det klargjøres alltid hvilke deler som er tatt ut i forenklet utgave av elevboka, hvilke områder i læreplanen som er dekket i kapitlet og hvordan deler av pensum kan brukes flerfaglig. Underveis får du også praktiske tips av ulike slag. Til sist i hvert kapittel finner du svar på alle oppgavene i elevbøkene.

Nominert til Brageprisen
Naturfagsatsingen fra Damm Undervisning er blitt lagt merke til. Trigger har mottatt strålende anmeldelser, og i fjor høst ble forfatterne nominert til Brageprisen i åpen klasse.

”Trigger klarer å formidle naturens kompleksitet på en leken måte, og pøser energi og entusiasme inn i et av skolens mest omfattende og kanskje vanskeligste fag.”

Juryens begrunnelse, nominasjon til Brageprisen i åpen klasse, oktober 2006.

Til toppen

Forfatter(e)
Hanne S. Finstad har hovedfag i biokjemi, doktorgrad i biologi og et enormt engasjement for formidling av naturfag. Siden 1998 har hun jobbet på heltid med formidling av forskning og vitenskap og har skrevet populærvitenskapelige bøker for barn og grunnlagt Forskerfabrikken, Norges første forskerskole for barn. Som juryleder i Årets Nysgjerrigper har hun sett hundrevis av eksempler på hvor spennende naturfaget blir når man eksperimenterer og forsøker å gå nye veier.
Titler/bestilling