TEMPO!

Fag: Musikk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket TEMPO!

Opplevelse er det sentrale i musikkfaget. Elevene må derfor få utøve musikk, lytte, lære og forstå. I TEMPO! er det tatt høyde for dette i variasjonen av aktiviteter og oppgaver. Det er også rom for spennende tverrfaglige prosjekter, nye innfallsvinkler til komponeringsarbeid og samspilloppgaver.

Læreverket legger i tillegg vekt på at arbeidsstoffet skal gi rom for individualisering. TEMPO! er et læreverk på musikkfagets premisser, som fortsatt er aktuelt og i tråd med Kunnskapsløftet.

Elevbok
Elevbøkene gir elevene ulike utfordringer innenfor aktivitetsområder som samspill, komponering, lytting og dans. Hvert kapittel fungerer som selvstendige enheter og inneholder ulike oppgaver og aktiviteter med utgangspunkt i det aktuelle lærestoffet. De fleste aktivitetene er organisert for arbeid i gruppe, og mange av disse kan gjennomføres uten altfor mye utstyr. Mye av lærestoffet er også lagt opp slik at elevene kan arbeide på egen hånd.

Noen momenter fra elevbøkene:

TEMPO! 8:
• Vi komponerer en låt
• Vi lager hørespill
• Urmenneskets musikk

TEMPO! 9:
• A-ha - en norsk verdenssuksess
• Improvisasjon
• Lyd i datamaskinen

TEMPO! 10:
• Lag en musikal
• Dorisk skala + improvisasjon
• Komponer med reklametekster

Cd
På cd-ene fins lyttestoff, musikkeksempler og akkompagnement til sanger og danser.

Dvd
Dvd-en gir introduksjon og veiledning til 16 danser, både for lærer og elever. Den kan også være nyttig i kroppsøvingsfaget.

Lærerens bok
I Lærerens bok får du ekstra ideer til organisering og samarbeidsmåter, samt forslag til ulike undervisningsopplegg og evalueringsmetoder. Her vil du også finne aktuelle kompetansemål knyttet til de ulike kapitlene. Lærerens bok er revidert i forbindelse med ny læreplan.

Fagnettsted
Fagnettstedet inneholder enkle, interaktive oppgaver som øver grunnleggende kunnskaper og gjenkjenning ved bruk av lyd og bilde. Her kan eleven arbeide selvstendig med lærestoffet. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i en av bøkene:
Tempo 10 Elevbok

Til toppen

Titler/bestilling