Teknologi og design

  • Fag: Teknologi og design
  • Nivå: Akademisk, Ungdomstrinnet
Titler/Bestilling
     
Teknologi og design er et tverrfaglig læreverk i naturfag, kunst og håndverk og matematikk for grunnskolen.

Verket består av tre bøker: En for barnetrinnet, en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet.

I bøkene legges det vekt på at elevene selv skal produsere, planlegge og reflektere over det de har gjort, og presentere det ferdige resultatet for andre.

Bøkene er uavhengige av årtrinn, utformet som engangshefter og kan brukes over ett, to eller tre år.

Til bøkene følger en fyldig nettressurs. Lærerveiledningen utgis som nedlastbar PDF-fil på nettsiden til Teknologi og design.

Bøkene dekker aktuelle kompetansemål i fagene naturfag, kunst og håndverk og matematikk.

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.