Tapas

Fag: Spansk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Tapas

Tapas legger til grunn den viktigste motivasjonsfaktoren av alle – følelsen av mestring!

Dette er et enkelt og tiltalende verk som fra første stund aktiviserer elevene. Tapas gjør det morsomt å lære seg et nytt språk, og elevene oppmuntres helt fra begynnelsen av til å bruke språket i muntlig kommunikasjon.

Tapas-serien er et fleksibelt materiell som på hvert trinn inneholder:
* En ”alt-i-ett” elevbok med tekster og oppgaver i samme bok.
* Lærerveiledning.
* Dobbel CD hvor alle tekster, lytteøvelser og viktige ord og utrykk er lest inn.

Elevbøkene har
* Tydelige læringsmål.
* Et stort antall tekster og øvelser å velge blant.
* Gloser med forklaringer direkte knyttet til tekstene.
* Minigrammatikk.
* Ordlister norsk-spansk og spansk-norsk.

Tydelige læringsmål
Kapitlene er ordnet tematisk, og hvert kapittel starter med en beskrivelse av læringsmålene for kapitlet. Til slutt i hvert kapittel er det en ”Har du lært?”- boks.

Autentiske språkeksempler
Elevene møter ungdom fra Spania – og fra de spansktalende landene i Sør- og Mellom-Amerika – i dagligdags småprat. I stedet for å lese konstruerte læreboktekster, får elevene et verktøy de kan bruke i direkte dialog med spansktalende mennesker.

Ulike læringsstiler
Tapas ivaretar ulike læringsstiler, og det legges vekt på at elevene skal bli bevisst sin egen læring og læringsmåte.

Lærerveiledning
Lærerveiledningen gir konkrete undervisningsopplegg til hvert kapittel. Den gir tips om leker og gode repetisjonsøvelser. Til hvert kapittel finnes dessuten mange kopieringsoriginaler med varierte oppgaver, spill og aktiviteter.

¡La buena vida!
¡La buena vida! består av seks filmer, hver på ca 10 minutter. Filmene har en indre sammenheng og kan vises i hvilken som helst rekkefølge. Alle filmene kan brukes med eller uten spanske undertekster. I lærerveiledningen som er laget til dvd-en finner du forslag til oppgaver og diskusjonstemaer – og dessuten manus til alle dialogene.

Til toppen

Titler/bestilling