Takk for mat!

Sprer matlyst og lærelyst

Fag: Mat og helse
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Takk for mat!

Takk for mat! er skrevet til K06 og blir ikke revidert til fagfornyelsen. Det nye læreverket Mat og helse 8-10 fra Cappelen Damm bygger videre på Mat og helse-boka 8-10 fra 2013.

- Enkel, fargerik og munter elevbok.
- Lærerveiledning med mange ekstra oppgaver, oppskrifter og fagstoff.
- Fristende og sunne oppskrifter med referanse til aktuelt fagstoff.

Takk for mat! er et helt nytt læreverk i Mat og helse på ungdomstrinnet, laget av tre dyktige ernæringsfysiologer med undervisningsbakgrunn. Pernille Faye og Hege Wedø har bidratt med en spenstig layout og muntre illustrasjoner. Det nye faget setter i stor grad fokus på hvorfor det er så viktig å lage mat fra grunnen av, velge de riktige råvarene og spise mat regelmessig. Innholdet i faget er utvidet fra primært å omhandle matkunnskap og matlagingskunnskap til å bli et fag med et stort innslag av forbrukertemaer og helse- og livsstilsproblemstillinger.

Elevboka er blitt en inspirerende og fargerik bok. Den presenterer temaer som næringsstoffer, tradisjonell, norsk mat og mat fra andre land, økologisk mat, livsstilssykdommer, forbrukernes makt, skjult reklame – og mye mer. Boka er krydret med utfordrende og morsomme oppgaver og eksperimenter, og den har selvfølgelig en mengde oppskrifter på fristende og sunn mat – mat som mange ungdommer i dag er godt kjent med. Alle oppskriftene har en henvisning til det fagstoffet de passer til.

Lærerveiledningen utdyper enkelte temaer i elevboka og tar opp tilgrensende temaer som naturlig kan komme opp i diskusjonen i klassen, slik at læreren blir best mulig rustet til en allsidig dialog med elevene. I lærerveiledningen finnes dessuten mange ekstraoppgaver – og ekstra oppskrifter. Den har også nyttige oversikter over nettressurser og anbefalt tilleggslitteratur. Fasit til oppgaver og eksperimenter i elevboka finnes også her.

Her kan du bla i elevboka:
Takk for mat! Elevbok

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget.

Cathrine Borchsenius er utdannet klinisk ernæringsfysiolog med en mastergrad i klinisk ernæring fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Cathrine jobber med ernæringsformidling og er gründer av bramat.no og sunnogsprek.no. I tillegg jobber hun som konsulent, og skriver lærebøker og andre bøker om kosthold, vekt og helse.

Maria Thommessen (1958 - 2006) var utdannet ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I 2000 startet hun firmaet NutriCom AS og nettstedet www.dinkost.no, der hun arbeidet med rådgivning, foredrag og konsulenttjenester sammen med fire andre kolleger. Maria var kjent som ernæringsrådgiver fra TV, aviser og ukeblader og skrev en rekke lærebøker, fagbøker og kokebøker om kosthold, livsstil og helse. Maria Thommessen døde av kreft 3. september 2006, 47 år gammel.

Titler/bestilling