Ta ordet 1-3

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Om læreverket Ta ordet 1-3

Verket består av tre tekstbøker med tilhørende arbeidsbøker, cd-er og lærerveiledninger. Bøkene har en gjennomtenkt progresjon i forhold til vokabular, innhold og oppgavetyper.I tillegg kommer en generell innføring i norsk som andrespråk for mellomtrinnet. Denne får du i egen perm med plass til de metodiske lærerveiledningene.

Ta ordet 1 er laget for elever som ikke kan norsk, men som kan lese og skrive på morsmålet sitt. De bør kjenne det latinske alfabetet før de begynner med verket. Det er lagt vekt på et norskfaglig innhold og arbeidsmåter som kan forberede elevene på overgangen til læreplanen i norsk som andrespråk.

Ta ordet 2 passer for elever som kan så mye norsk at de klarer seg bra i sosiale sammenhenger i klasserommet og i fritiden. Arbeid med naturfaglige og samfunnsfaglige temaer er vektlagt. Målet med dette er å utvide både fagspesifikt ordforråd og kulturell forståelse. Du finner også et utvalg skjønnlitterære tekster som passer til fagstoffet.

Ta ordet 3 kan brukes som en videreføring av Ta ordet 2. Tekstutvalget er knyttet opp mot temaer som elevene skal møte i den øvrige undervisningen på mellomtrinnet, blant annet vennskap og konflikter, barnelitteratur, naturfag og kunnskap om ulike kulturer. Målet er å styrke og utvikle språkkunnskapene, slik at elevene får et godt utgangspunkt for å følge undervisningen i andre fag.

Lise Grys hjemmeside Bokmål / Nynorsk
(Siden er pedagogisk tilrettelagt i direkte tilknytning til Ta ordet 1.)

Til toppen

Forfatter(e)

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.

Titler/bestilling