Ta ordet 1-3

  • Fag: Norsk som andrespråk
  • Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, Barnetrinnet 5-7
  • Komponent: , Grunnbok, Arbeidsbok, CD, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 
Verket består av tre tekstbøker med tilhørende arbeidsbøker, cd-er og lærerveiledninger. Bøkene har en gjennomtenkt progresjon i forhold til vokabular, innhold og oppgavetyper.I tillegg kommer en generell innføring i norsk som andrespråk for mellomtrinnet. Denne får du i egen perm med plass til de metodiske lærerveiledningene.

Ta ordet 1 er laget for elever som ikke kan norsk, men som kan lese og skrive på morsmålet sitt. De bør kjenne det latinske alfabetet før de begynner med verket. Det er lagt vekt på et norskfaglig innhold og arbeidsmåter som kan forberede elevene på overgangen til læreplanen i norsk som andrespråk.

Ta ordet 2 passer for elever som kan så mye norsk at de klarer seg bra i sosiale sammenhenger i klasserommet og i fritiden. Arbeid med naturfaglige og samfunnsfaglige temaer er vektlagt. Målet med dette er å utvide både fagspesifikt ordforråd og kulturell forståelse. Du finner også et utvalg skjønnlitterære tekster som passer til fagstoffet.

Ta ordet 3 kan brukes som en videreføring av Ta ordet 2. Tekstutvalget er knyttet opp mot temaer som elevene skal møte i den øvrige undervisningen på mellomtrinnet, blant annet vennskap og konflikter, barnelitteratur, naturfag og kunnskap om ulike kulturer. Målet er å styrke og utvikle språkkunnskapene, slik at elevene får et godt utgangspunkt for å følge undervisningen i andre fag.

Lise Grys hjemmeside Bokmål / Nynorsk
(Siden er pedagogisk tilrettelagt i direkte tilknytning til Ta ordet 1.)

Forfatterbilde

Vigdis Rosvold Alver

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskolen i Bergen. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Harald Berggreen

Harald Berggreen er førstelektor ved Høgskolen i Bergen. Han jobber med språklige emner i norskfaget i lærerutdanningene og er opptatt av språklæring og skriveutvikling. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Kari Tenfjord

Kari Tenfjord er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.